We zijn stil.

We zijn stil.

Onze collega en geliefd conciërge

John Cocu

is tot ons grote verdriet op
donderdag 21 september overleden.

Sinds 1992 werkte John op onze school als conciërge op de locatie Kwakkenbergweg. Wegens gezondheidsredenen heeft John, eerder dan gewild, zijn werk moeten neerleggen. Hij was nog betrokken bij school als vrijwilliger in de rol van surveillant bij toetsen en examens. Wij hebben John leren kennen als man met grote passie voor zijn werk en met heel veel betrokkenheid bij het wel en wee van de leerlingen. We verliezen in hem een markante en toegewijde collega.

Veel leerlingen zullen hem herinneren als het baken op het schoolplein en vanwege zijn hulpvaardigheid, zijn humorvolle gesprekken en zijn kordate optreden. Voor leerlingen had John altijd tijd.

Wij zijn in gedachten bij zijn familie en delen in hun verdriet.

Leerlingen, medewerkers, schoolleiding en bestuur van het Montessori College Nijmegen-Groesbeek