Vrijwillige ouderbijdrage

Vrijwillige ouderbijdrage 2023-2024

Het Montessori College Nijmegen en Groesbeek ontvangt jaarlijks een vergoeding van het ministerie voor onder andere personele kosten, huisvestingslasten, inventaris en leermiddelen. Deze vergoeding heeft betrekking op het reguliere school- en lesprogramma. Net zoals veel andere scholen organiseert het Montessori College ook leerlingactiviteiten die buiten dit reguliere lesprogramma vallen, maar die wel onderdeel uitmaken van ons onderwijs. Voor de bekostiging van deze activiteiten mag de school een vrijwillige ouderbijdrage vragen.

Het Montessori College heeft voor het schooljaar 2023-2024 de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld op € 150,00.

In onderstaand schema laten we zien waar we de ouderbijdrage voor gebruiken:

WIS collect

In de maand september 2023 ontvangen alle ouder(s)/verzorger(s) een e-mail met een betaalverzoek via WIS Collect voor de vrijwillige ouderbijdrage van schooljaar 2023-2024. We bieden de mogelijkheid om de ouderbijdrage in twee gelijke termijnen te betalen. Andere termijnbetalingen zijn bespreekbaar met onze financiële administratie.

Vanaf schooljaar 2023-2024 staat er in WIS collect een extra optie:  “solidariteitsfonds ouders voor ouders”. Deze eventuele extra bijdrage zal apart beheerd worden en komt ten goede aan minder bedeelde ouders en leerlingen.  Uiteraard kun je zelf bepalen of je een bijdrage wilt leveren en hoe hoog het bedrag zal zijn.

WIS Collect is een digitaal systeem dat een e-mail stuurt zodra er een betaallink voor je klaarstaat. Binnen dit systeem zijn zowel de aankomende activiteiten, waarvoor de leerling aangemeld is, te vinden als de reeds betaalde reizen en activiteiten. Betaling kan o.a. via IDeal of via een overboeking. Uitleg en een demofilm over dit systeem kun je bekijken op de website .

Voor inhoudelijke vragen kun je altijd terecht bij de organisator van de activiteit of de schoolleider van jouw/jullie kind. Vragen over Wis Collect kun je aan ons mailen.

Keuze en/of jaarlaag gerelateerde overige kosten

Als jouw kind zich inschrijft voor een binnenlandse of buitenlandse reis en/of kiest voor een specialisatie zoals cultuur of een sport gerelateerd vak , dan worden de hierbij behorende kosten apart als (extra) vrijwillige ouderbijdrage in rekening gebracht. Deze keuze gerelateerde overige kosten zijn per reis en/of vak verschillend. We zullen ook per activiteit aangeven welke mogelijkheden er zijn voor termijnbetalingen.

Opmerking: Door het jaar heen worden regelmatig bovenschoolse reizen en uitwisselingen georganiseerd.

Voor leerlingen in klas 3 en 4 organiseren we reizen die onze school belangrijk vindt voor o.a. een goede groepsvorming en/of taalontwikkeling. Daarom hechten we er grote waarde aan dat alle leerlingen meegaan op deze reizen.

We hopen dat alle ouder(s) en/of verzorger(s), die hierdoor wellicht tegen een financiële uitdaging aanlopen, onze hulp inroepen. Er zijn instanties die kunnen ondersteunen en we denken graag met jou/jullie mee. Hieronder sommen we er alvast twee voor je op.

Stichting Leergeld

Er zijn gezinnen voor wie de bekostiging van schoolse zaken, sport of cultuur niet vanzelfsprekend is. Zij kunnen een beroep doen op Leergeld Nijmegen. Leergeld Nijmegen helpt gezinnen met kinderen tot 17 jaar oud. Op de website van de stichting vind je alle informatie. Of bel 024-3237644 (ma, wo en vrijdag van 10.00-12.00u).

De Commissie Meerkans
Zoveel mogelijk gelijke studiekansen! Dat is niet altijd vanzelfsprekend. Wanneer een ontoereikend inkomen in de weg staat van de ontwikkeling van een leerling, bijvoorbeeld omdat een nieuwe laptop voor de studie nodig is, er geen geld is voor een fiets, contributies, vervoer, schoolspullen niet kunnen worden aangeschaft, een jonge mantelzorger net iets extra’s nodig heeft of bijvoorbeeld een bril onmisbaar is maar nergens wordt vergoed, dan zijn er fondsen die deze kosten misschien wel vergoeden. Stichting De Beide Weeshuizen is zo’n fonds, maar ook stichting Nationaal Fonds Kinderhulp biedt vaak hulp indien het nodig is. En dan zijn er nog andere fondsen. Als je denkt dat jouw/jullie kind hiervoor in aanmerking komt, neem dan contact op met Inge Cillessen (Meerkans). Stuur een email naar meerkans@montessoricollege.nl zodat samen kan worden gekeken wat de mogelijkheden zijn.