Visitatie. Zo hartverwarmend fijn kan het zijn!

De commissie van de Montessori Vereniging die Berk, Beuk en Groesbeek op 10 januari bezocht, gaf al bij de eerste terugkoppeling aan superpositief door ons te zijn ontvangen. Door naar hun zeggen bevlogen, enthousiaste collega’s en leerlingen die in alle openheid en betrokkenheid ons montessorionderwijs etaleerden. De ontwikkelvraag die we hun hebben meegegeven, luidde: Worden leerlingen in (en deels buiten) de lessen frequent tot reflecteren gebracht inzake hun leerhouding, het leerproces dat plaatsvindt en het resultaat van dit leerproces?

De commissie gaf aan getuige te zijn geweest van veel vormen van georganiseerde reflectie. Heel mooi!  In de driehoeksgesprekken, het formatief evalueren, was het veelvuldig terug te zien. Leerlingen zijn er enthousiast over en zien de meerwaarde ervan. Zeker zagen ze het ook terug in de lessen, maar wel minder diepgaand en nog meer op het level van “bewust bekwaam”. Als prikkelende opsteker nodigden ze ons uit het in onze lespraktijken nog meer in te bedden. Daar kunnen we natuurlijk wat mee. Ook met de tip om meer expliciet specifieke doelen te benoemen. Doelen die verband houden, bijvoorbeeld, met de inhoud van de les, driehoeksgesprekken etc.  En, ook met het oog op ‘meer expliciet’, adviseerde de commissie ons om voor leerlingen meer zichtbaar te maken hoe en wanneer ze met reflectie bezig zijn. Want al zijn ze er misschien volop mee bezig, als wij dit niet transparant maken, weten ze lang niet  altijd dat ze reflectief bezig zijn. Mooi, ook, dat deze montessoricollega’s stuitten op grote doses ‘laaghangend fruit’. ‘Zoveel mooie trajecten, initiatieven: maak actief gebruik van elkaars expertise!’

Uiteindelijk, als kers op de taart, gold het compliment dat wij in montessoriaans opzicht als ‘volwassen’ worden bestempeld. Een school die het montessorionderwijs vertolkt, inbedt en uitdraagt. Met tips een aanbevelingen van de commissie zijn wij hier -met het oog op de toekomst- vast nog beter toe in staat. En, zoals de commissie schetste, kunnen we met elkaar de mooie (montessori-)dingen blijven vieren😊 En dat moeten we ook vooral doen.

Benieuwd naar het hele verslag? Lees het hier.