Vignet Gezonde School

Op basis van een audit is onze school op Themacertificaat Bewegen en sport positief beoordeeld. Het vignet Gezonde School is een beloning voor goed werk. Dat is goed nieuws en het betekent dat we gewoon kunnen doorgaan zoals we bezig zijn!

Toelichting
Op het Montessori College bruist het en doorleeft men vernieuwingen! Op 27 november j.l. was ik te gast op het Montessori College (vmbo) in Nijmegen. Eerder mocht ik al kennis maken met deze school, doordat deze school genomineerd was voor de verkiezing Sportiefste School, wat iets zegt over het uitgebreide aanbod bewegen en sport.

Tijdens de audit werd duidelijk dat het behalen van het themacertificaat Bewegen en Sport geen doel op zich was, maar dat leerlingen stimuleren tot een actieve en gezonde leefstijl gewoon iets is dat past bij de school. Innovatief is het aanbieden van LO op niveau voor alle brugklassen. Plezier en individuele doelen stellen en halen staat bij deze lessen centraal. Vanwege de goede ervaringen met het aanbieden van LO op niveau wordt er nagedacht over een vervolg in de hogere klassen. Leerlingen die uitvallen bij de reguliere lessen krijgen een individueel programma aangeboden.

De combinatiefunctionaris voert maatwerkgesprekken met leerlingen met als doel om leerlingen toe te leiden naar sportverenigingen, waarbij ook ouders en de mentor betrokken worden. Voor de sportieve leerlingen is er sportspecialisatie en zijn er trainingen voor allerlei sporten waarvan ook meegedaan wordt aan Olympic Moves.

Ook voor het schoolplein worden plannen gesmeed om leerlingen tijdens hun schooldag nog meer in beweging te krijgen. In samenspraak met de gemeente wordt er gesproken over herinrichting van het schoolplein en de aanleg van een beweegroute. Hiervan mogen buurtbewoners uiteindelijk ook gebruik maken. Ook het personeel krijgt de kans om zich sportief te ontwikkelen. Er is drie keer per week een aanbod (looptraining, fitness en yoga).

De school heeft geen aanmoediging nodig om zich steeds verder te ontwikkelen. Om het aanbod nog completer te maken zou er nagedacht kunnen worden over de implementatie van bewegend leren bij andere vakken. Ook mag de school nadrukkelijker uitdragen dat de school een actieve en gezonde leefstijl belangrijk vindt voor haar leerlingen en op welke manier daar invulling aan wordt gegeven.

Het Montessori College is een voorbeeldschool voor andere scholen en mag trots zijn op het uitgebreide aanbod bewegen en sport!