Update (gedeeltelijke) lockdown tot 18 januari 2021

Helaas hebben we te horen gekregen dat we de komende periode weer in een (gedeeltelijke) lockdown moeten. De school is dicht, behalve voor de examenleerlingen, de leerlingen die voor vmbo praktijkopdrachten afhankelijk zijn van school en voor leerlingen in een kwetsbare positie.

Ook leerlingen in een voorexamenjaar die PTA toetsen moeten maken, kunnen dat op school doen. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/voortgezet-onderwijs

De lockdown vinden we ontzettend spijtig voor jullie. We weten dat de meeste leerlingen niet zitten te wachten op weer een online lesperiode alhoewel er ook echt een groep leerlingen is die juist in deze tijd gefloreerd heeft. We weten ook dat de meeste docenten het liefst fysiek onderwijs met jullie maken. En dat ze daar de afgelopen periode alles voor uit de kast gehaald hebben om dat mogelijk te maken.

Dat ging heel vaak goed maar het was ook beremoeilijk. We hebben gemerkt dat het voor heel veel leerlingen en medewerkers pittig was: in quarantaine, online, dan weer fysiek, extra ondersteuning die opgestart moest worden voor een groep leerlingen, anderhalve meter ten opzichte van medewerkers die heel erg moeilijk te realiseren was, docenten die vanuit huis probeerden les te geven aan de leerlingen op school en zo kan ik nog wel even doorgaan.

Iedereen heeft zijn beste beentje voorgezet. De besmettingen bij ons op school waren tot nu steeds beheersbaar en leidden nog niet tot klassensluitingen of een gehele schoolsluiting. Maar nu stopt de trein dan toch voor de komende vijf weken voor wat betreft fysiek onderwijs.
Gelukkig kunnen we nu nog sneller schakelen dan tijdens de periode in maart.

We hebben de meeste afspraken al rond en deze kunnen jullie hieronder vinden. Verdere berichtgeving volgt zodra we meer nieuws hebben van het ministerie.

Voor nu:

  1. Vanaf woensdag tot de kerstvakantie hebben jullie geen lessen meer, ook niet online.
  2. Vandaag heeft elke mentor/coach nog een moment gehad met zijn groep of klas om even terug te kijken en deze periode af te sluiten. Bij hem of haar kun je natuurlijk ook straks voor de eerste vragen terecht.
  3. De meesten van jullie hebben hun kluisje al leeggehaald. Degenen die dat nog niet gedaan hebben, kunnen woensdag of donderdag nog hun kluisje leeg halen. Kom je dan op school, meld je aan bij de receptie, haal je kluisje leeg en meld je weer af bij de receptie. Blijf dus niet hangen.
  4. Voor de bovenbouw h/v zijn er nog een paar toetsen. Die zullen gewoon fysiek doorgaan.
  5. We gaan na de vakantie over op het verkorte 45 minutenrooster volgens schema.
  6. De afrondings- en mixweek die normaal gehouden zou worden in week 3 van 18-22 januari 2021 zal verschoven worden naar week 4 van 25-29 januari 2021. Dan hebben we na de lockdown even een week om weer gezamenlijk op te starten. “Ja maar als….”, hoor ik jullie zeggen. Dat weten we nu nog niet. Als de situatie zich alsnog wijzigt, krijgen jullie daar tijdig bericht over.
  7. Wanneer je online lessen volgt, geldt de collegebrede afspraak dat je camera aanstaat. Dit is nadrukkelijk op medeadvies van leerlingen besloten.

Ook al is het in het klein, blijf elkaar zien, al is het online. Rust vooral even heel goed uit van dit bizarre jaar.

Net als jullie hopen we erop dat het grootste deel van de ellende er straks opzit en dat we in 2021 een jaar krijgen waarin steeds meer kan en waarin we ook de geleerde lessen een plek kunnen geven.

Een fijne kerstvakantie en een heel gelukkig, sprankelend nieuwjaar vol met fysieke ontmoetingen.

Met hartelijke groeten,

Berni Drop
rector/bestuurder