Update coronavirus betreffende inwoners van Noord-Brabant

Beste ouder/verzorger, leerling,

Vorige week hebben wij jullie laten weten dat wij voor het coronavirus de richtlijnen van het RIVM volgen. Het RIVM heeft een nieuw advies gegeven waar jullie zeer waarschijnlijk al kennis van hebben genomen. Het RIVM vraagt inwoners van Noord-Brabant met een verkoudheid, die hoesten of koorts hebben hun sociale contacten zo veel mogelijk te vermijden.
Ook deze richtlijn zullen wij volgen. Dat betekent dat wij aan onze collega’s en leerlingen die in Noord-Brabant wonen, vragen om thuis te blijven als ze hoesten, een verkoudheid of koorts hebben. Als ze dit niet hebben, kunnen ze dus gewoon naar school komen conform het advies van het RIVM.
Ook deze richtlijn wordt door alle scholen van Nijmegen e.o. gevolgd.

De richtlijnen van het RIVM zijn te vinden op www.rivm.nl/coronavirus.
Ook de rijksoverheid heeft op haar website antwoorden geplaatst op vragen over het coronavirus en het onderwijs, zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-onderwijs.

We hopen jullie voor nu voldoende geïnformeerd te hebben.

Hartelijke groet,
namens de schoolleiding,

Berni Drop
rector/bestuurder Montessori College Nijmegen & Groesbeek