Thema-avond didactisch coachen op locatie Groesbeek

Ruim 60 ouders van zowel de locatie Nijmegen als Groesbeek hadden zich aangemeld voor de thema-avond didactisch

coachen die de ouderraad van locatie Groesbeek organiseerde. Marcel Rözer (https://www.puntjes-op-de-o.nl/) was als avondvoorzitter gevraagd. Marcel leidde als een wervelende, vrolijke interviewer de avond. In het eerste deel vroeg hij Arianne Nas, locatieleider Groesbeek, naar de bedoeling, achtergronden en toepassing van didactisch coachen. “Heel belangrijk is het om hoge verwachtingen te hebben van kinderen en dat geldt zowel voor leraren als ook voor ouders. Wij volgen in het Montessori College de scholing didactisch coachen (“https://www.vfconsult.nl/).”

Didactisch coachen is gebaseerd op veel onderzoek. Bijvoorbeeld onderzoek uit 1968 van Rosenthal en Jacobson (Pygmalion effect). Deze onderzoekers vertelden leerkrachten van een basisschool dat 20% van hun leerlingen meer dan gemiddeld intelligent waren. De leerkrachten werd niet verteld dat de kinderen willekeurig waren gekozen. Aan het eind van het schooljaar lieten de leerlingen die waren uitgekozen een sterkere ontwikkeling zien dan de niet uitgekozen leerlingen. Deze leerlingen werden beschreven als geïnteresseerd, ze waren nieuwsgieriger en ook gelukkiger. Het onderzoek maakte duidelijk dat de verwachtingen van leraren, en dus ook van ouders, een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling van hun leerlingen/kinderen. Marcel: “En dat hangt samen met positieve feedback?” Arianne antwoordt bevestigend en geef een voorbeeld: Effectieve feedback is specifiek, gericht op een doel en niet te lang: ‘goed zo’ is onvoldoende.
Een voorbeeld: ”Afgelopen week was ik met een leerling mee naar een bouwbedrijf voor een stageplaats. Deze leerling werd 3 keer afgewezen voor het VCA-veiligheidsexamen (dat was voorwaardelijk voor de stageplaats) en pas bij de 4e keer lukte het. De stagebegeleider merkte op dat hij de leerling een stageplaats gunde, omdat hij liet zien een doorzetter te zijn.” Als je feedback geeft, is de juiste verhouding tussen positieve en negatieve feedback heel belangrijk. Het gaat erom dat je een positieve sfeer creëert als je drie keer zoveel positieve als negatieve feedback geeft. Dat blijkt bijvoorbeeld uit een onderzoek bij jonggehuwde stellen door de Amerikaanse onderzoeker Gottman. Hij heeft gekeken hoe jonggehuwden met elkaar communiceren en hoe vaak ze positieve en negatieve feedback aan elkaar geven. Vervolgens volgde hij ze 14 jaar lang. Na 14 jaar bleek dat stellen die in het begin van hun relatie in hun feedback een verhouding aanhielden van minder dan 5:1 (positief: negatief) niet meer bij elkaar waren.

Na het interview over de inhoud was het tijd voor de ouders om zelf te gaan oefenen. Er werden kaartjes uitgedeeld met daarop voorbeelden van persoonlijke kwaliteiten: ambitieus, evenwichtig, praktisch, wijs, ordelijk, vriendelijk enz. Daarna werd in tweetallen geoefend met het geven van feedback aan elkaar. Om kwart voor 8 stelden vijf docenten zich voor en vertelden zij over de workshop die zij in het tweede gedeelte uitvoerden. Ouders konden kiezen voor:

  • Max Wagener die ouders in het metaallokaal aan het werk zette om hen te laten ervaren hoe hij met leerlingen werkt
  • Coen van der Zouwen die de theorie van didactisch coachen nog verder uitwerkte aan de hand van eigen voorbeelden
  • Menno van der Leer die zijn weerbaarheidsprogramma ‘de reis van de held’ liet ervaren
  • Tobias Peperkamp die in de gymzaal ouders liet bewegen en op die manier liet zien hoe de vakgroep LO werkt met bewegen op niveau en het beoordelen zonder cijfers
  • Joep Payens die ouders uitleg gaf over loopbaangesprekken en hen liet oefenen hoe dat kan verlopen aan de keukentafel

Ouders kregen, voor tijdens de workshops, een opdracht mee. Zij moesten aan het eind van de workshop specifieke feedback geven aan degene die de workshop verzorgde. Bij terugkomst in de aula las Arianne las vijf prachtige voorbeelden voor en er was een oorkonde voor de ouder met de volgende feedback:
“Ik voelde de fantastische liefde, verbinding en kwetsbaarheid van Coen. Ik ga elke dag mijn kind en mezelf een compliment geven in liefde en kwetsbaarheid “.

Daarna nam Mehrinke Spiessens, de voorzitter van de ouderraad het woord om iedereen te bedanken voor aanwezigheid en enthousiaste deelname. Dat deed zij met voor iedereen een prachtige bonbon van chocolaterie Belga.

Arianne Nas