Statuten en reglementen

Op het Montessori College hebben we de formele zeggenschap en de mores van onze werkwijze vastgelegd in verschillende statuten en reglementen: de juridische documenten van de stichting. Dat vraagt de wet ook van ons.

De documenten zijn opgesteld in overleg met de betrokken doelgroep. Daarbij hebben we gezocht naar een manier van formuleren die vooral de kaders van het speelveld waarin we werken en leren vastleggen, maar vooral ook de medewerkers en leerlingen genoeg ruimte geven om een eigen invulling te geven aan het HOE.

Klik op onderstaande link om een statuut, reglement, klokkenluidersregeling, klachtenregeling of de code goed onderwijs bestuur te lezen: