Project Globaland in Groesbeek

In de week van 14 t/m 18 januari hadden we mixweek in Groesbeek. Mixweek betekent voor leerlingen van alle leerjaren dat er is veel ruimte is voor loopbaan ofwel LOB-gesprekken. De leerlingen uit klas 1 en 2 zijn met opdrachten op pad gestuurd om een leuke en leerzame LOB-stageplek te regelen.
Ook de leerlingen uit klas 3 gingen op zoek naar een stageplaats voor de stage die ze van 1 april t/m 21 april gaan lopen. De leerlingen van klas 4 bespraken het doorstroomdossier met hun coach. Zij moeten dat dossier voor 1 april klaar hebben als zij naar een ROC gaan. Opleiding in combinatie met gesprekken en met de stage, biedt leerlingen mogelijkheden om er écht achter te komen wat ze kunnen en wat hen goed ligt en ook wat niet. Mooie ervaringen.

De week werd voor leerjaar 1 en 2 op donderdag en vrijdag afgesloten met het project Globaland. Een tweedaags interactief programma, waar kinderen in hun eigen klas in groepjes een land besturen. Aandacht is er op gebied van natuur, veiligheid, gezondheid, onderwijs enzovoort. De groepjes verdienen geld door opdrachten uit te voeren en kunnen zelf bepalen waar ze gaan investeren. Echt politiek dus. Een ronde later zien ze het resultaat van hun verdeling van geld en kunnen ze opnieuw gaan overleggen waar toch geld weg moet of juist heen moet.

Globaland geeft erg veel inzicht in mondiale problemen zoals veiligheid, ecologische voetafdruk én wat voor invloed je als mens én als overheid hebt hierop.

We kijken terug op twee leerzame dagen, waar we de kinderen op een andere manier zagen handelen dan in een klassensituatie. En dat is dan weer leuk voor een coach en LOB-gesprek. Dat maakt het onderwijs weer helemaal rond.