Werkenrode vleugel Montessori College Groesbeek

Montessori College en Werkenrode school in één gebouw in Groesbeek

In november 2015 zijn de leerlingen van de leerroute vervolgonderwijs van Werkenrode School verhuisd naar het gebouw van Het Montessori College in Groesbeek.  De verbouwing en aanpassingen die nodig waren om het bestaande vmbo-schoolgebouw toegankelijk en geschikt te maken voor het VSO zijn gefinancierd door de gemeente Berg en Dal. Het SamenwerkingsverbandVO heeft een subsidie verstrekt om de volgende doelen te bereiken:

Van segregatie VO en VSO naar integratie V(S)O: door middel van een groeimodel het onderwijs gezamenlijk vormgeven met daarbij als uitgangspunt: gewoon als het kan, speciaal als het echt moet.

Einddoel is: VO- en VSO-leerlingen leren samen, werken samen en recreëren samen.

Voorbeelden van gezamenlijke activiteiten van leerlingen van het Montessori College en Werkenrode School :

  • Gezamenlijke bijeenkomsten van de leerlingenraad van het Montessori College en Werkenrode School
  • Gezamenlijke deelname aan de kangoeroe wiskunde wedstrijd
  • Een gezamenlijke workshop EHBO van leerlingen
  • Groepen van Werkenrode School hebben een project met het thema ‘kennismaking uitgevoerd. Zij organiseerden een spel — en sportmiddag voor de brugklas van de Werkenrode School met brugklasleerlingen van het Montessori College.
  • De leerlingenraden van Werkenrode School en het Montessori College voeren regelmatig gezamenlijk overleg.
  • Leerlingen van Werkenrode School hebben keuzevaklessen bezocht van de tweede klas. Dit kan in de volgende fase verder uitgebreid worden.
  • Leerlingen van Werkenrode School hebben samen met leerlingen van het Montessori College het technovium bezocht voor een werkochtend.
  • Leerlingen klas 3 Werkenrode School en leerlingen van het Montessori College hebben gezamenlijk deelgenomen aan workshop hiphop dance.