Verlof en ziekte

Home > Praktische zaken > Verlof, ziekte en afwezigheid

Verlof, ziekte en afwezigheid

Bij het geven van verlof is de school gebonden aan wettelijke voorschriften. De afdeling leerplicht van de gemeente ziet toe op de naleving van de leerplichtwet en heeft een rol naar de ouders (als wettelijk vertegenwoordiger van de leerling) en naar de school. Docenten houden tijdens hun lessen bij welke leerlingen niet aanwezig zijn. Mocht daarbij blijken dat leerlingen zonder bericht van de ouders verzuimen, dan beschouwen we dat als ongeoorloofde afwezigheid. Verlof voor leerlingen moet van te voren door de ouders bij de sectordirectie aangevraagd worden. De school gaat ervan uit dat bezoek aan de arts, het ziekenhuis en dergelijke zoveel mogelijk buiten de schooltijden gepland worden. Voor ziekmeldingen belt u naar de locatie van uw zoon/dochters.

Download de verlofaanvraag of bekijk het verzuimprotocol.

Meer informatie nodig?

Neem contact op