Verlof en ziekte

Home > Praktische zaken > Verlof, ziekte en afwezigheid

Verlof, ziekte en afwezigheid

Bij het geven van verlof is de school gebonden aan wettelijke voorschriften. De afdeling leerplicht van de gemeente ziet toe op de naleving van de leerplichtwet en heeft een rol naar de ouders (als wettelijk vertegenwoordiger van de leerling) en naar de school. Docenten houden tijdens hun lessen bij welke leerlingen niet aanwezig zijn. Mocht daarbij blijken dat leerlingen zonder bericht van de ouders verzuimen, dan beschouwen we dat als ongeoorloofde afwezigheid. Verlof voor leerlingen moet van te voren door de ouders bij de sectordirectie aangevraagd worden. De school gaat ervan uit dat bezoek aan de arts, het ziekenhuis en dergelijke zoveel mogelijk buiten de schooltijden gepland worden. Voor ziekmeldingen belt u naar de locatie van uw zoon/dochters.

Download de verlofaanvraag of bekijk het verzuimprotocol.

Meer informatie nodig?

Neem contact op

Bij afwezigheid van uw kind wegens ziekte of om andere redenen ontvangt de school graag vóór 09.00 uur bericht van de ouders. Dit kan telefonisch bij de receptie (tel. 024-3283000 keuze 1 of per mail receptie@montessoricollege.nl. De receptie is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 08.00 uur tot 17.00 uur en op vrijdag van 08.00 uur tot 16.00 uur.

Wanneer een leerling tijdens schooltijd ziek wordt en naar huis wil, moet hij of zij zich afmelden bij de receptie. De receptie belt met thuis, dat de leerling ziek is en naar huis komt.

Bij terugkomst op school moet de leerling zich weer beter melden bij de receptie. Ouders kunnen ook een mail sturen naar de receptie.