Verlof en ziekte

Verlof, ziekte en afwezigheid

Bij het geven van verlof is de school gebonden aan wettelijke voorschriften. De afdeling leerplicht van de gemeente ziet toe op de naleving van de leerplichtwet en heeft een rol naar de ouder(s) en/of verzorger(s)  (als wettelijk vertegenwoordiger van de leerling) en naar de school. Docenten houden tijdens hun lessen bij welke leerlingen niet aanwezig zijn. Mocht daarbij blijken dat leerlingen zonder bericht van hun ouder(s) en/of verzorger(s) verzuimen, dan beschouwen we dat als ongeoorloofde afwezigheid. Verlof voor leerlingen moet van te voren door de ouder(s) en/of verzorger(s) bij de sectordirectie aangevraagd worden. De school gaat ervan uit dat bezoek aan de arts, het ziekenhuis en dergelijke zoveel mogelijk buiten de schooltijden gepland worden. Voor ziekmeldingen belt u naar de locatie van uw kind.

Download het aanvraagformulier-vrijstelling-geregeld-schoolbezoek-versie-juli 2023 of bekijk het verzuimprotocol.

Meer informatie nodig?

Neem contact op

Bij afwezigheid van jouw/jullie kind wegens ziekte of om andere redenen ontvangt de school graag vóór 09.00 uur bericht van de ouder(s) en/of verzorger(s). Dit kan telefonisch of per mail.

vmbo-t, havo, vwo:                        receptie gebouw ‘Beuk’ 024-3283000 keuze 1 of receptie@montessoricollege.nl
De receptie is bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 07.45 – 16.30 uur; op vrijdag tot 16.00 uur

MMvmbo en Agora Nijmegen       receptie gebouw ‘Berk’ 024-3287000 of receptie.k33@montessoricollege.nl
De receptie is bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 08.00 – 16.30 uur en vrijdag van 08.00 – 15.30 uur

Locatie Groesbeek                          024-3995560

Wanneer een leerling tijdens schooltijd ziek wordt en naar huis wil, moet hij of zij zich afmelden bij de receptie. De receptie belt met thuis, dat de leerling ziek is en naar huis komt.

Beter melden

Bij terugkomst op school moet de leerling zich weer beter melden bij de receptie voor de lessen. Ouders kunnen ook een mail sturen naar de receptie.