Veiligheid, leefregels, preventie

'Ieder kind heeft recht op een plezierige schooltijd'

Een veilig schoolklimaat

‘Ieder kind heeft recht op een plezierige schooltijd’. Dit is één van de uitgangspunten van onze school. Belangrijke voorwaarde voor een plezierige schooltijd is dat leerlingen zich veilig voelen. Daaraan werken we voortdurend met elkaar. Bijvoorbeeld door tijdens de lessen onderwerpen te behandelen die gaan over sfeer en omgaan met elkaar. Natuurlijk treden we tijdens de les, in de gang en op het schoolplein corrigerend op als we zien dat leerlingen met hun gedrag anderen tekortdoen. We vinden het belangrijk om leerlingen niet alleen vanuit de leefregels aan te spreken, maar we proberen ze door een gesprek ook inzicht te verschaffen in het belang van deze regels, zodat de leerling leert om vanuit eigen inzicht het gedrag te veranderen. We sturen op inlevingsvermogen, begrip en ruimte voor elkaar en respect voor de ander.

Leefregels

Met de leerlingen bespreken wij aan het begin van het schooljaar de regels die we op school hanteren. Respectvolle omgang met elkaar en met de omgeving zijn bij deze afspraken de belangrijkste leidraad. Dit doen wij aan de hand van onze PS-jes:

  • Praat aardig met me.
  • Fouten zijn gewoon lesmateriaal.
  • De wereld is onze school.
  • Zelfstandigheid is geen vereiste, wel een doel.
  • We geven ruimte cadeau. En grenzen.
  • Leren is natuurlijk wel een dingetje hier.

Middelenpreventie

In april 2022 zijn de scholen in de regio Nijmegen bij elkaar gekomen om tot een gezamenlijke aanpak op het gebied van middelenpreventie te komen.  Inmiddels is beleid omtrent middelen vastgelegd in reglement ‘Helder’. In dat reglement is verwoord tot welke gezamenlijke aanpak rond middelenpreventie, gamen, gokken en social media de middelbare scholen in Nijmegen hebben besloten. Dit reglement leest u hier.