Statuten & code goed onderwijs bestuur

Statuten & Code goed onderwijs

Op het Montessori College hebben we de formele zeggenschap en de mores van onze werkwijze vastgelegd in verschillende statuten. Dat vraagt de wet ook van ons.

Het afgelopen jaar zijn verschillende werkgroepen aan de slag geweest. Elke werkgroep bestond, afhankelijk van het soort statuut uit de betreffende doelgroep waar het statuut voor geschreven is.

Dit heeft geleid tot een actualisatie van de verschillende statuten.

Daarbij hebben we gezocht naar een manier van formuleren die vooral de kaders van het speelveld waarin we werken en leren vastleggen, maar vooral ook de medewerkers en leerlingen genoeg ruimte geven om een eigen invulling te geven aan het HOE. 

Onderstaande statuten zijn geactualiseerd:

PS. We geven ruimte cadeau. En grenzen