Schoolkosten en boekenfonds

Boekenfonds

De school stelt de boekenlijst samen in samenwerking met Van Dijk Educatie uit Kampen. Elke leerling ontvangt per post bij de start van het schooljaar een doos met de voor hem/haar bestemde boeken. Enkele klassen (vmbo 1 en 2) werken meer met digitaal materiaal en krijgen aanvullend boekmateriaal op school. Leerlingen krijgen het lesmateriaal dat ze in dat schooljaar nodig hebben gratis in bruikleen. Zij krijgen leerboeken, werkboeken, projectboeken, eigen lesmateriaal van de school, licentiekosten van digitaal lesmateriaal, lesmateriaal voor keuzevakken, aangepaste schoolboeken voor leerlingen met een leesbeperking zoals visueel gehandicapten en dyslectici. Voor middelen zoals woordenboeken, sportkleding, agenda en rekenmachine zorgen de leerlingen zelf. Van Dijk educatie blijft eigenaar van de boeken. Aan het eind van het schooljaar levert de leerling ze weer allemaal netjes en onbeschadigd in. Alle boeken worden op school afgeleverd. Als boeken kwijt of beschadigd raken, worden de kosten hiervoor apart in rekening gebracht. Bij het boekenpakket levert VDE een flyer met daarop de informatie over de communicatie wat betreft klachten, schade, etc. Zulke vragen kan je niet stellen aan de school maar rechtstreeks aan Van Dijk Educatie.

Schoolkosten schooljaar 2017-2018