Privacyreglement

De wetgeving (AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming) is onlangs enorm gewijzigd ten aanzien van de eisen aan de omgang met persoonsgegevens. Het Montessori college neemt privacy erg serieus en wil graag met u delen hoe zorgvuldig we te werk gaan. Het privacyreglement is derhalve vastgesteld en voorziet aan veel informatie welke gegevens we verzamelen, waarom we dit doen, wie toegang heeft tot de gegevens en hoe we de informatie beschermen.

De school gebruikt de persoonsgegevens alleen om onderwijs te kunnen geven. Informatie over leerlingen/ouders wordt dus alleen gebruikt voor doelen die hiermee te maken hebben. Denk bijvoorbeeld aan het inschrijven op school, het dagelijks lesgeven en het bijhouden van jouw prestaties op school. Maar een doel is ook om anderen via de schoolwebsite, social media en nieuwsbrieven te informeren over schoolactiviteiten. De verzamelde gegevens kunnen ook gebruikt worden wanneer het nodig is om een meningsverschil tussen bijvoorbeeld ouders en de school op te lossen en om de overheid te informeren wanneer zij om informatie vragen.

Wij gebruiken de persoonsgegevens voor deze doelen alleen als het nodig is om de onderwijsovereenkomst na te komen, omdat:

  • het past bij de taak van school;
  • we afspraken met andere partijen moeten uitvoeren;
  • we de leerlingen/ouders willen beschermen;
  • het noodzakelijk is voor het algemeen belang of;
  • wij er zelf een groot belang bij hebben.

Natuurlijk staat hierbij altijd de bescherming van ieders privacy voorop.