Pesten

Het Montessori College heeft een eigen Pestprotocol. In dit protocol beschrijven we de wijze waarop we met pestgedrag omgaan. We nemen expliciet stelling tegen pestgedrag en stellen concrete maatregelen voor ter bestrijding en voorkoming van pesten. Ook digitaal pesten valt onder deze afspraken en maatregelen. In de bijlage Mediawijsheid gaan we verder in op de nieuwe media en de ongewenste bijeffecten die op kunnen treden.