Ouderbijdrage

Het Montessori College organiseert door het jaar heen activiteiten voor de leerlingen die de mogelijkheid geven elkaar op een andere manier te leren kennen en die o.a. belangrijk zijn voor het leren van sociale vaardigheden. Daarbij gaat het bijv. om activiteitenweek, schoolfeesten, een viering van sinterklaas of kerst en de kennismaking met cultuur of sport, Ook krijgen leerlingen gelegenheid kennis te maken met andere culturen via het internationaliseringsprogramma.

Sommige activiteiten zijn nadrukkelijk bedoeld voor de gehele groep, andere zijn op individuele basis te kiezen. Wij vinden deelname aan gezamenlijke activiteiten heel belangrijk en doen een beroep op uw medewerking om deze activiteiten met alle leerlingen te kunnen doen. Voor de kosten van de groepsactiviteiten krijgt u bij aanvang van het schooljaar een overzicht met een rekening. Vooral van belang vinden wij de activiteitenweek die, naast de inzet van docenten, ook een investering vraagt voor inzet externen, de huur van een locatie, maaltijden en soms vervoer.

Om het beleid over de ouderbijdrage van het Montessori College te lezen, kunt u op deze link klikken.

Heeft u bezwaar tegen de ouderbijdrage? Dan kunt u op deze link klikken om de bezwaarprocedure te lezen.


Voor een leerling waarvan de ouder een laag inkomen heeft, kan het betalen van de ouderbijdrage wellicht een financiële uitdaging zijn. 
Om die reden bieden zowel de gemeente Berg en Dal als de gemeente Nijmegen ieder een eigen regeling aan. Indien je aanspraak maakt op deze regeling, kun je een aanvraag indienen voor een eenmalige financiële bijdrage 

Gemeente Nijmegen
Brugklasleerlingen die in Nijmegen wonen en waar er thuis sprake is van een laag inkomen, kunnen een aanvraag indienen voor een financiële bijdrage. Klik HIER voor meer informatie of om te lezen hoe je een aanvraag kunt indienen.

Gemeente Berg en Dal
De gemeente Berg en Dal kent een “Kindpakket” bestemd voor ouders met kinderen tussen de 4 en 18 jaar. Dit pakket valt onder de “Doe Mee! Regeling”. Voor kinderen van 4 tot en met 18 jaar vergoedt de gemeente jaarlijks o.a. de ouderbijdrage van school. 
Klik HIER om te lezen hoe de regeling werkt. Een aanvraag voor een financiële bijdrage uit dit Kindpakket kun je HIER vinden.  

 

Protocol ouderbijdrage