Ouderbijdrage

Het Montessori College organiseert door het jaar heen activiteiten voor de leerlingen die de mogelijkheid geven elkaar op een andere manier te leren kennen en die o.a. belangrijk zijn voor het leren van sociale vaardigheden. Daarbij gaat het bijv. om activiteitenweek, schoolfeesten, een viering van sinterklaas of kerst en de kennismaking met cultuur of sport, Ook krijgen leerlingen gelegenheid kennis te maken met andere culturen via het internationaliseringsprogramma.

Sommige activiteiten zijn nadrukkelijk bedoeld voor de gehele groep, andere zijn op individuele basis te kiezen. Wij vinden deelname aan gezamenlijke activiteiten heel belangrijk en doen een beroep op uw medewerking om deze activiteiten met alle leerlingen te kunnen doen. Voor de kosten van de groepsactiviteiten krijgt u bij aanvang van het schooljaar een overzicht met een rekening. Vooral van belang vinden wij de activiteitenweek die, naast de inzet van docenten, ook een investering vraagt voor inzet externen, de huur van een locatie, maaltijden en soms vervoer.

Meer informatie betreffende de ouderbijdrage dan kunt u op deze link klikken.

Heeft u bezwaar tegen de ouderbijdrage dan kunt u op deze link klikken.

Protocol ouderbijdrage