Vrijwillige ouderbijdrage, overige schoolkosten en boekenfonds

Vrijwillige ouderbijdrage

Montessori College Nijmegen/Groesbeek ontvangt jaarlijks een vergoeding van het ministerie voor onder andere personele kosten, huisvestingslasten, inventaris en leermiddelen. Deze vergoeding heeft betrekking op het reguliere school- en lesprogramma. Net zoals veel andere scholen organiseert Montessori College ook leerling activiteiten die buiten het verplichte lesprogramma vallen, maar die wij wel belangrijk vinden. Voor de bekostiging van deze activiteiten mag de school een vrijwillige ouderbijdrage vragen.
Montessori College heeft voor het schooljaar 2021-2022 de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld op € 150,00. Deze ouderbijdrage gebruiken wij voor:

• € 15,00 voor leerlingenpas en kopieën lesmateriaal
• € 4,00 voor ouderraad (eigen kosten, spreker thema-avond),
lidmaatschap Nederlandse Montessorivereniging
• € 3,00 voor verzekeringen (algemene aansprakelijkheid, ongevallen
en doorlopende reisverzekering)
• € 16,00 voor solidariteitsfonds, leerlingenraad, schoolkrant, keuze-
begeleiding
• € 22,00 voor diverse activiteiten (zoals bezoek aan musical, theater,
museum, sportdag, kerst etc.).
• € 90,00 voor educatieve activiteiten (zoals mentor/coach activiteiten,
excursies, projecten, voorstellingen)
• € 20,00 voor jaarboek en feestelijke diploma uitreiking (alleen voor de examenleerlingen. Daardoor komen wij voor de examenleerlingen uit op een vrijwillige ouderbijdrage van € 170,00)

Voor het schooljaar 2021-2022 gaan wij via Wis Collect in september 2021 factureren. U heeft de mogelijkheid om de ouderbijdrage in twee gelijke termijnen te betalen.

Keuze gerelateerde overige kosten

Indien uw (pleeg)zoon en/of (pleeg)dochter zich inschrijft voor een binnenlandse of buitenlandse reis en/of kiest voor een specialisatie zoals cultuur of een sport gerelateerd vak (zoals hieronder genoemd), dan worden de hierbij behorende kosten apart als (extra) vrijwillige ouderbijdrage in rekening gebracht. Deze keuze gerelateerde overige kosten zijn per reis en/of vak verschillend. U vindt een overzicht per leerjaar onderaan deze pagina.

• Overige kosten i.v.m. reizen in binnen- en buitenland op inschrijving
- Reizen en activiteiten in binnenland, prijs verschilt per reis/activiteit.
De schoolleiding heeft besloten de buitenlandse reizen per
01.01.2022 opnieuw op te starten, mits de RIVM richtlijnen dit
toestaan. Om de specificatie van de reizen van uw kind per klas
te bekijken, klikt u onderaan deze pagina op het betreffende leerjaar.

• Kosten i.v.m. keuzevak
- Voor leerlingen met keuzevak cultuur en/of sport(specialisatie) en/of LO2)
De prijzen verschillen per keuzevak, klikt u onderaan deze pagina op het betreffende leerjaar voor een overzicht.
- Sportoriëntatie voor leerlingen in de examenklassen, de prijs verschilt per keuze.

De keuze gerelateerde overige kosten worden later in het schooljaar gefactureerd.

Wetswijziging vrijwillige ouderbijdrage per 1 augustus 2021

Eerder konden leerlingen uitgesloten worden van een activiteit wanneer ouders niet wilden of konden betalen. Per 1 augustus 2021 is dit niet meer toegestaan. Scholen mogen ouders nog wel om een ouderbijdrage vragen maar kinderen niet uitsluiten van activiteiten. De bijdrage is vrijwillig. Alle leerlingen doen mee. Voor het kunnen blijven organiseren van deze activiteiten is het wel van groot belang dat ouders betalen. Voor ouders die niet in staat zijn de (volledige) ouderbijdrage te betalen, bestaan regelingen. Meer hierover kunt u lezen op de pagina financiële bijdrage vanuit de gemeente.

Betaalsysteem WIS Collect

Voor het in rekening brengen van de ouderbijdrage en overige schoolkosten werkt de school met het betaalsysteem WIS Collect. Ouders ontvangen rechtstreeks vanuit dit digitale betaalsysteem een mail zodra er een rekening klaarstaat die betaald kan worden. In dit systeem kan jij als ouder/verzorger de nieuwe, maar ook reeds betaalde rekening bekijken. Een rekening kan o.a. via iDeal of via een overboeking betaald worden. Bij grotere bedragen bestaat de mogelijkheid om in termijnen te betalen. Neem hiervoor contact op met onze financiële administratie door een mail te sturen naar fin.adm@montessoricollege.nl of te bellen naar 024 - 382 30 91.
Op de website van WIS Collect (www.wis.nl/Ouders) is meer informatie over het door de school gebruikte betaalsysteem te vinden. Ook vind je hier een instructievideo.
Voor inhoudelijke vragen over een ontvangen rekening kun je terecht bij de organisator van de activiteit of de schoolleider van de leerling. Eventuele andere vragen over WIS Collect kun je mailen naar fin.adm@montessoricollege.nl.

Financiële bijdrage vanuit gemeente voor ouderbijdrage, schoolkosten of aanschaf laptop?

Voor een leerling van wie de ouder/ouders een ontoereikend inkomen heeft/hebben, kan het betalen van de ouderbijdrage en/of de andere schoolkosten wellicht een financiële uitdaging zijn. Om die reden bieden zowel de gemeente Berg en Dal als de gemeente Nijmegen ieder een eigen regeling aan. Indien je aanspraak wilt maken op deze regeling, kun je een aanvraag indienen voor een financiële bijdrage.

Neem voor meer informatie over de regeling voor een financiële bijdrage vanuit de gemeente een kijkje op onze pagina financiële bijdrage vanuit gemeente.

Schoolkosten schooljaar 2021-2022 leerjaar 1
Schoolkosten schooljaar 2021-2022 leerjaar 2
Schoolkosten schooljaar 2021-2022 leerjaar 3
Schoolkosten schooljaar 2021-2022 leerjaar 4
Schoolkosten schooljaar 2021-2022 leerjaar 5
Schoolkosten schooljaar 2021-2022 leerjaar 6