Ouderbijdrage, overige schoolkosten en boekenfonds

Ouderbijdrage

Het Montessori College Nijmegen & Groesbeek ontvangt jaarlijks een vergoeding van het ministerie voor onder andere personele kosten, huisvestingslasten, inventaris en leermiddelen. Voor een aantal andere zaken die wij belangrijk vinden vragen wij een ouderbijdrage. Uit deze ouderbijdrage worden vooral leerlingactiviteiten betaald die, omdat ze buiten het gewone lesprogramma vallen, niet door het ministerie gefinancierd worden.
Voor het schooljaar 2020-2021 is de ouderbijdrage vastgesteld op
€ 60,-. In de maand oktober ontvangt u hier een rekening voor. De ouderbijdrage is als volgt opgebouwd:

• € 15,00 voor leerlingenpas en kopieën lesmateriaal
• € 4,00 voor ouderraad (eigen kosten, spreker thema-avond),
lidmaatschap Nederlandse Montessorivereniging
• € 3,00 voor verzekeringen(algemene aansprakelijkheid, ongevallen
en doorlopende reisverzekering)
• € 16,00 voor solidariteitsfonds, leerlingenraad, schoolkrant, keuze-
begeleiding, feestelijke diploma-uitreikingen
• € 22,00 voor diverse activiteiten (zoals bezoek aan musical, theater, museum, sportdag, kerst etc.).

Het Montessori College vindt dat talentontwikkeling niet afhankelijk mag zijn van de financiële situatie bij de leerling thuis. Daarom kan, indien de ouderbijdrage een belemmering voor deelname vormt, in overleg een regeling worden getroffen.

Overige schoolkosten

Vrijwel alle leermiddelen worden gratis ter beschikking gesteld. Naast de ouderbijdrage van € 60,- zijn er nog enkele andere schoolkosten die wij bij u in rekening brengen. Wij vinden het belangrijk om bepaalde activiteiten voor leerlingen te organiseren, om zo het leerproces breder dan de school te trekken.
Voor het schooljaar 2020-2021 zijn de overige schoolkosten vastgesteld op
€ 90,-. De overige schoolkosten worden besteed aan:

• Educatieve activiteiten
(zoals mentor/coach activiteiten, excursies, projecten, voorstellingen, jaarboek voor examenklassen)
Indien de leerling voor extra cultuur of extra sport (zoals hieronder genoemd) heeft gekozen, dan zijn de kosten per klas en vak verschillend. Onderaan deze pagina treft u per leerjaar de precieze opbouw van de overige schoolkosten aan.

• specifieke activiteiten
- voor leerlingen met extra cultuur en/of sport en/of LO2)

• sportactiviteiten en/of activiteiten op inschrijving
- (buitenlandse) reizen en activiteiten, prijs verschilt per reis/
activiteit
- sportoriëntatie voor leerlingen examenklassen, prijs verschilt
per keuze

Wilt u bezwaar maken tegen de ouderbijdrage of de overige schoolkosten? Klik dan hier voor de bezwaarprocedure.

Onderaan de pagina vind je een overzicht van de precieze opbouw van de ouderbijdrage en overige schoolkosten per leerjaar. Klik op de betreffende button om het overzicht te openen.

Betaalsysteem WIS Collect

Voor het in rekening brengen van de ouderbijdrage en overige schoolkosten werkt de school met het betaalsysteem WIS Collect. Ouders ontvangen rechtstreeks vanuit dit digitale betaalsysteem een mail zodra er een rekening klaarstaat die betaald kan worden. In dit systeem kan jij als ouder/verzorger de nieuwe, maar ook reeds betaalde rekening bekijken. Een rekening kan o.a. via iDeal of via een overboeking betaald worden. Bij grotere bedragen bestaat de mogelijkheid om in termijnen te betalen. Neem hiervoor contact op met onze financiële administratie door een mail te sturen naar fin.adm@montessoricollege.nl of te bellen naar 024 - 382 30 91.
Op de website van WIS Collect (www.wis.nl/Ouders) is meer informatie over het door de school gebruikte betaalsysteem te vinden. Ook vind je hier een instructievideo.
Voor inhoudelijke vragen over een ontvangen rekening kun je terecht bij de organisator van de activiteit of de schoolleider van de leerling. Eventuele andere vragen over WIS Collect kun je mailen naar fin.adm@montessoricollege.nl.

Financiële bijdrage vanuit gemeente voor ouderbijdrage, schoolkosten of aanschaf laptop?

Voor een leerling van wie de ouder/ouders een ontoereikend inkomen heeft/hebben, kan het betalen van de ouderbijdrage en/of de andere schoolkosten wellicht een financiële uitdaging zijn. Om die reden bieden zowel de gemeente Berg en Dal als de gemeente Nijmegen ieder een eigen regeling aan. Indien je aanspraak wilt maken op deze regeling, kun je een aanvraag indienen voor een financiële bijdrage.

Neem voor meer informatie over de regeling voor een financiële bijdrage vanuit de gemeente een kijkje op onze pagina financiële bijdrage vanuit gemeente.

Schoolkosten schooljaar 2020-2021 leerjaar 1
Schoolkosten schooljaar 2020-2021 leerjaar 2
Schoolkosten schooljaar 2020-2021 leerjaar 3
Schoolkosten schooljaar 2020-2021 leerjaar 4
Schoolkosten schooljaar 2020-2021 leerjaar 5
Schoolkosten schooljaar 2020-2021 leerjaar 6