Vrijwillige ouderbijdrage en overige schoolkosten

Vrijwillige ouderbijdrage

Montessori College Nijmegen/Groesbeek ontvangt jaarlijks een vergoeding van het ministerie voor onder andere personele kosten, huisvestingslasten, inventaris en leermiddelen. Deze vergoeding heeft betrekking op het reguliere school- en lesprogramma. Net zoals veel andere scholen organiseert Montessori College ook leerling activiteiten die buiten het verplichte lesprogramma vallen, maar die wij wel belangrijk vinden. Voor de bekostiging van deze activiteiten mag de school een vrijwillige ouderbijdrage vragen.
Montessori College heeft voor het schooljaar 2022-2023 de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld op € 150,00. Deze ouderbijdrage gebruiken wij voor:

• Leerlingenpas en kopieën lesmateriaal € 15,00
• Ouderraad (eigen kosten, spreker thema-avond), lidmaatschap NL montessorivereniging € 4,00
• Verzekeringen (algemene aansprakelijkheid, ongevallen en doorlopende reisverzekering) € 3,00
• Solidariteitsfonds, de leerlingenraad, de schoolkrant, keuzebegeleiding € 16,00
• Diverse activiteiten vanuit de sectie en mentoraat (zoals cultuur, sportdagen, en vieringen
o.a. sinterklaas, kerst etc.) € 22,00
• Educatieve activiteiten jaarlaagspecifiek (Activiteitenweek/Excursies/Jaarlaagprojecten/
Voorstellingen) € 90,00
• Jaarboek en feestelijke diploma uitreiking € 20,00*
(alleen voor de examenleerlingen.
*Daardoor komen wij voor de examenleerlingen uit op een Vrijwillige ouderbijdrage van € 170,00)

Voor het schooljaar 2022-2023 gaan wij via een link via Wis collect in september 2022 het ophalen van de vrijwillige bijdrage versturen. U heeft de mogelijkheid om de ouderbijdrage in twee gelijke termijnen te betalen. Individuele termijnbetalingen zijn te bespreken met de financiële administratie.

Keuze en/of jaarlaag gerelateerde overige kosten

Indien uw (pleeg)zoon en/of (pleeg)dochter zich inschrijft voor een binnenlandse of buitenlandse reis en/of kiest voor een specialisatie zoals cultuur of een sport gerelateerd vak (zoals hieronder genoemd), dan worden de hierbij behorende kosten apart als (extra) vrijwillige ouderbijdrage in rekening gebracht. Deze keuze gerelateerde overige kosten zijn per reis en/of vak verschillend.

• Overige kosten i.v.m. reizen in binnen- en buitenland op inschrijving
– Reizen en activiteiten in binnenland, prijs verschilt per reis/activiteit.
Om de specificatie van de reizen van uw kind per klas te bekijken, kunt u onze website raadplegen. Per activiteit zullen we de mogelijkheden aangeven om in termijnen te betalen.
Opmerking: Door het jaar heen worden regelmatig bovenschoolse reizen en uitwisselingen georganiseerd. Dit kunt u volgen door op deze link te klikken van onze werkgroep internationalisering “De Verbinding”.

• Kosten i.v.m. keuzevak
– Voor leerlingen met keuzevak cultuur en/of sport(specialisatie) en/of LO2):
De prijzen verschillen per keuzevak
– Sportoriëntatie voor leerlingen in de examenklassen, de prijs verschilt per keuze.

• Kosten jaarlaag 3 en 4 t.b.v. reizen die onderdeel zijn van het curriculum van de leerweg/kernteam (bijdrage 22-23 reis naar…)
– Er zijn reizen in klas 3 en 4 waaraan de mentoren/coaches erg veel belang hechten. Voor een goede groepsvorming en/of taalontwikkeling willen we graag dat alle leerlingen meegaan. We hopen dat ouders die hierdoor in een financieel dilemma komen de weg vinden naar de daarvoor bestemde instanties of onze hulp inroepen.

Wetswijziging vrijwillige ouderbijdrage per 1 augustus 2021

Eerder konden leerlingen uitgesloten worden van een activiteit wanneer ouders niet wilden of konden betalen en de kosten ook niet via een andere instantie of een fonds werden gefinancierd.

    Per 1 augustus 2021 is dit veranderd. Scholen mogen ouders nog wel om een ouderbijdrage vragen maar ouders zijn niet meer tot betaling verplicht. Ook mogen scholen kinderen niet meer uitsluiten van een activiteit. De bijdrage is vrijwillig.

Alle leerlingen doen mee. Echter, om deze activiteiten te kunnen blijven organiseren, is de bijdrage van ouders belangrijk. Zonder voldoende financiële dekking kunnen de activiteiten niet meer georganiseerd worden. Voor ouders die niet in staat zijn de (volledige) ouderbijdrage te betalen, bestaan regelingen die hieronder worden genoemd.

Betaalsysteem WIS Collect

Wij werken met het betaalsysteem WIS Collect. Dit is een digitaal systeem waarin u een mail ontvangt zodra de betaallink voor u klaarstaat. Binnen dit systeem zijn zowel de nieuwe activiteiten als de reeds voldane betalingen t.b.v. activiteiten/reizen zichtbaar. Betaling kan o.a. via IDeal of via een overboeking.
Voor uitleg en een demofilm over dit systeem kunt u kijken op de website https://www.wis.nl/Ouders.
Voor inhoudelijke vragen kun u terecht bij de organisator van de activiteit of de schoolleider van uw kind.
Uw vragen over Wis Collect kunt u mailen naar fin.adm@montessoricollege.nl.

Financiële ondersteuning vanuit de gemeente(s) uit Rijk van Nijmegen en andere hulporganisaties

Voor een leerling van wie de ouder/ouders een ontoereikend inkomen heeft/hebben, kan het betalen van de ouderbijdrage en/of de andere schoolkosten wellicht een financiële uitdaging zijn.

Gemeentes uit Rijk van Nijmegen

Op advies van de jongerenraad heeft het Rijk van Nijmegen een flyer gemaakt om het overzicht te bieden van de mogelijkheden die er voor de financiële ondersteuning van de jongeren binnen de gemeentes uit Rijk van Nijmegen zijn. Klik ‘hier’ om de digitale flyer te openen.
De Commissie Meerkans
Zoveel mogelijk gelijke studiekansen! Dat is niet altijd vanzelfsprekend. Wanneer een te laag inkomen in de weg staat aan de ontwikkeling van een leerling, bijvoorbeeld omdat een nieuwe laptop voor de studie nodig is, er geen geld is voor een fiets, contributies, vervoer, schoolspullen niet kunnen worden aangeschaft, een jonge mantelzorger net iets extra’s nodig heeft of bijvoorbeeld een bril onmisbaar is maar nergens wordt vergoed, dan zijn er fondsen die deze kosten misschien wel vergoeden. Stichting De Beide Weeshuizen is zo’n fonds, maar ook stichting Nationaal Fonds Kinderhulp biedt vaak hulp indien het nodig is. En dan zijn er nog andere fondsen. Mocht u denken dat uw kind hiervoor in aanmerking komt, neem dan contact op met Inge Cillessen (Meerkans). Stuur een email naar meerkans@montessoricollege.nl zodat samen kan worden gekeken wat de mogelijkheden zijn.

Schoolkosten schooljaar 2022-2023 leerjaar 1
Schoolkosten schooljaar 2022-2023 leerjaar 2
Schoolkosten schooljaar 2022-2023 leerjaar 3
Schoolkosten schooljaar 2022-2023 leerjaar 4
Schoolkosten schooljaar 2022-2023 leerjaar 5
Schoolkosten schooljaar 2022-2023 leerjaar 6