vmbo-t/k/b

Maria Montessori en het Modern Montessori vmbo

Aan de basis van het Modern Montessori vmbo staat de visie van Maria Montessori: help leerlingen zelf verantwoordelijk te zijn voor en invulling te geven aan hun eigen leerproces, zodat de leerlingen optimaal kunnen uitgroeien tot zelfstandige, onafhankelijke volwassenen. Binnen het Modern Montessori vmbo werken we aan drie brede doelen: zelfstandigheid, creativiteit en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Kernvakken op niveau

Je volgt wiskunde, Engels en Nederlands op je eigen niveau: basis, kader of theoretisch. Dit kan dus per vak verschillen en na iedere periode bekijken we of je nog goed zit. Zo niet, dan maken we het gewoon passend. Bij de overige vakken zit je bij de met alle niveaus door elkaar. In de bovenbouw kun je altijd een vak op een hoger niveau volgen

Talentgebieden

Naast de kernvakken, zijn er ook nog de ‘Talentgebieden’. ‘Talent & Oriëntatie’ is ontdekkend, omdat je tijdens een speurtocht over de wereld, jezelf ontdekt. Het talentgebied ‘Talent en Natuur’ is de natuur begrijpen, ontdekken van interesses en talenten, leren kiezen, samenwerken en experimenteren. Talent & Expressie is bijzonder, omdat jouw creatieve geest helemaal los kan gaan: 2D, 3D, muziek, drama…
Tijdens de projecten kies je zelf jouw ‘Talent’, interessegebied of juist uitdaging.

Waar wonen onze leerlingen? Bekijk de kaart

Keuze-uren

Tijdens de keuze-uren kun je aan de slag met een cursus die je zelf uitkiest. Je maakt tijdens de eerste week op school kennis met een divers aanbod cursussen. Daarna mag jij iedere periode opnieuw kiezen. Zo kun je kiezen voor tijdschrift maken, dansen, sporten, filmen, fotograferen, breien, techniek, kunstwerken maken, een taal leren: een aanbod, dus, waar je ‘u’ tegen zegt!

Loopbaanoriëntatie en –begeleiding

Op het MMvmbo is veel aandacht voor loopbaanoriëntate en –begeleiding. In klas 1 en 2 gaan we samen op zoek naar jouw talenten, interesses en passies. In klas 3 en 4 wordt iedere tien weken een ‘loopbaangesprek’ gevoerd. En stippelen we gezamenlijk de koers uit voor de komende tien weken.

Werkwijze in klas 1 en 2 MMvmbo

  1. De leerlingen zitten tijdens de talent- en interessetijd samen met leerlingen van alle niveaus. Zij leren met en van elkaar.
  2. Tijdens talent- en interessetijd werken de leerlingen met behulp van thema’s of werkplannen.
  3. Bij de kernvaardigheden Nederlands, wiskunde/rekenen en Engels worden de leerlingen ingedeeld op niveau. Dit biedt de mogelijkheid om ieder kind bij de kernvaardigheden op het juiste niveau uit te dagen.
  4. Leerlingen gebruiken hun eigen laptop of i-Pad op school.
  5. Er wordt gewerkt met een dagritme met vaste begin- en eindtijden. Lesuitval wordt zoveel mogelijk opgevangen.
  6. Iedere dag is er een tijd van de klas met de eigen coach/mentor. De coach/mentor begeleidt de leerlingen bij alle leervragen.
  7. Nieuwe (21e eeuwse) vaardigheden vormen een belangrijk onderdeel van het programma.
  8. Ouders worden regelmatig uitgenodigd op school.

Bovenbouw

De basis- en kaderleerlingen volgen een breed programma, genaamd Dienstverlening & Producten. Dit programma biedt een brede oriëntatie van vanaf de vierde periode van leerjaar 2 tot aan het eindexamen. Leerlingen kunnen zo op zoek gaan naar wat het beste bij hun talenten en interesses past.  De beroepsgerichte vakken worden steeds ongeveer acht weken aangeboden in zes beroepswerelden (mens & techniek; zorg & welzijn; sport & veiligheid; gastheerschap & culinair; evenementen & organisatie; vormgeving & ICT). Een aantal beroepswerelden is verplicht, maar de meeste kun je zelf kiezen.

Vmbo-t plus

Vmbo-t leerlingen krijgen in klas 3 en 4 van het Montessori College altijd een plusprogramma. Dat plusprogramma kunnen zij zowel theoretisch als praktisch invullen. Als de keuze is gemaakt voor het theoretische plusprogramma kunnen leerlingen na vier jaar doorstromen naar havo 4 in Nijmegen.

Meer weten over het MMvmbo

Leer het MMvmbo op het Montessori College kennen