Leerlingbegeleiding

Op het Montessori College vinden we het belangrijk om een goede communicatie te onderhouden tussen de twee leefwerelden van een leerling: school en thuis. Deze omgevingen worden op elkaar afgestemd door regelmatig contact. Zowel de school, de ouder als het kind hebben een verantwoordelijkheid in de weg naar zelfstandigheid van het zich ontwikkelende kind. De contacten verlopen meestal via de coach. De coach werkt nauw samen met een kernteam. Dit kernteam is verantwoordelijk voor het onderwijs aan en de begeleiding van een bepaalde groep leerlingen.

Indien vakdocenten problemen constateren bij een leerling, bespreken zij hun zorg met de coach van de betreffende leerling. De coach begeleidt zijn coach leerling in eerste instantie zelf, maar kan als de hulpvraag zijn mogelijkheden te boven gaat, in overleg met de betrokken leerling, diens ouders/verzorgers en vakdocent(en), zoeken naar een oplossing voor de problemen binnen de school. Zo kan de coach, vaak na overleg met de ondersteuningscoördinator, een beroep doen op onderstaande interne hulpverleningsvormen:

• Remedial Teaching (RT)
• School Maatschappelijk Werk (SMW)
• Schoolarts/-verpleegkundige
• Intern Advies Team

Het kan ook dat, in overleg met de leerling en ouders/verzorgers, externe ondersteuning wordt gezocht.

Lees hier meer over in het Schoolondersteuningsprofiel.

 

Tutor leren

Je leert beter door hulp van een medeleerling