Leerlingbegeleiding

Op het Montessori College vinden we het belangrijk om een goede communicatie te onderhouden tussen de twee leefwerelden van een leerling: school en thuis. Deze omgevingen worden op elkaar afgestemd door regelmatig contact. Zowel de school, de ouder als het kind hebben een verantwoordelijkheid in de weg naar zelfstandigheid van het zich ontwikkelende kind. De contacten verlopen meestal via de mentor. De mentor werkt nauw samen met een kernteam. Dit kernteam is verantwoordelijk voor het onderwijs aan en de begeleiding van een bepaalde  groep leerlingen.

Indien vakdocenten problemen constateren bij een leerling, bespreken zij hun zorg met de mentor van de betreffende leerling. De mentor begeleidt zijn mentorleerling in eerste instantie zelf maar kan als de hulpvraag zijn mogelijkheden te boven gaat, in overleg met de betrokken leerling, zijn ouders/ verzorgers en vakdocent(en), zoeken naar een oplossing voor de problemen binnen de school. Zo kan de mentor, vaak na overleg met de zorgcoördinator, een beroep doen op onderstaande hulpverleningsvormen:

• Remedial Teaching (RT)
• School Maatschappelijk Werk (SMW)
• Schoolarts/-verpleegkundige
• Zorg Advies Team

Lees hier meer over in het Schoolondersteuningsprofiel.