Izat

Izat

De leerlingbegeleider kernteam, de leerling zelf of zijn ouders/ verzorgers kunnen een vraag naar ondersteuning inbrengen in het Izat waar een plan van aanpak gemaakt wordt. Het Izat valt onder de verantwoordelijkheid van de zorgcoördinator.

Passend onderwijs, Samenwerkingsverband V(S)O Nijmegen e.o.

Meer informatie  over passend onderwijs in ons samenwerkingsverband.

Onder het kopje “passend onderwijs” kunnen ouders belangrijke informatie vinden over de taken en werking van de Ondersteuningsplanraad en daarmee op de hoogte blijven van het laatste nieuws via downloads van bv. notulen en agenda’s. Verder zullen hier ook het OPR-reglement en Huishoudelijk Reglement te vinden zijn. Algemene informatie over passend onderwijs is hier te vinden.