IAT

IAT (intern adviesteam)

De leerlingbegeleider kernteam, de leerling zelf of zijn ouders/ verzorgers kunnen een vraag naar ondersteuning inbrengen in het IAT (intern adviesteam) waar een plan van aanpak gemaakt wordt. Het IAT valt onder de verantwoordelijkheid van de ondersteuningscoördinator.

Passend onderwijs, Samenwerkingsverband V(S)O Nijmegen e.o.

Meer informatie  over passend onderwijs in ons samenwerkingsverband.

Onder het kopje “passend onderwijs” kunnen ouders belangrijke informatie vinden over de taken en werking van de Ondersteuningsplanraad en daarmee op de hoogte blijven van het laatste nieuws via downloads van bv. notulen en agenda’s. Verder zullen hier ook het OPR-reglement en Huishoudelijk Reglement te vinden zijn. Algemene informatie over passend onderwijs is hier te vinden.