Het team Jeugdgezondheidszorg

De Jeugdgezondheidszorg van GGD Gelderland-Zuid volgt alle kinderen op school in hun groei en ontwikkeling. Daarvoor zijn vaste contactmomenten.

De jeugdarts en jeugdverpleegkundige zijn via de mail goed te bereiken. Wilt u een afspraak met hen maken? Bel dan  naar het Bedrijfsbureau van de Jeugdgezondheidszorg: 088 – 144 71 11 (bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 – 14.00 uur).

Montessori College Nijmegen en Groesbeek hebben beide een andere bezetting van het team.

Hier vindt u de samenstelling van het team gezondheidszorg op de school locatie van uw zoon/dochter:
locatie Groesbeek
locatie Berk 
locatie Beuk