Het Beste uit 2 Werelden

Sinds november 2016 zijn wij in samenwerking met Punt Speciaal het project ‘Het Beste uit 2 Werelden’ (HBu2W) gestart. In het kader van Passend Onderwijs voelden wij de urgentie om te onderzoeken hoe we leerlingen vanuit het speciaal en regulier onderwijs met elkaar in verbinding konden brengen.
Wij zijn gestart met 2 groepjes van 4 leerlingen van de Talita Koemi – een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs voor zeer moeilijk lerenden – onder begeleiding van een onderwijsassistent. Zij namen deel aan de keuze-uren op het Montessori College (MMvmbo).

Door de positieve resultaten en de goede reacties van beide kanten is dit vanaf mei 2017 uitgebreid tot een groep van 12 leerlingen en hun begeleiders. Ze verbleven nu zelfs de gehele donderdag op school. In een apart lokaal starten en volgen ze hun lessen. Bij de keuze-uren sloten ze bij de andere kinderen aan en natuurlijk ook in de pauzemomenten. De leerlingen van Talita Koemi bleven altijd onder begeleiding van een docent en onderwijsassistent.

Bij de start van het schooljaar 2017-2018 is het project nog verder uitgerold, wat resulteerde in een groep van 8 leerlingen die structureel aanwezig waren op het Montessori College. Ze startten in hun eigen lokaal en sloten daarna ook zoveel mogelijk aan bij reguliere lessen in de onderbouw van het MMvmbo. Niet alleen keuzelessen, ook bij kernvakken, talentgebieden en Lichamelijke Opvoeding. Iedere leerling had zijn eigen persoonlijke rooster, die zoveel mogelijk voldeed aan de behoefte en capaciteiten van de leerling.

Het uiteindelijke doel van dit project is dat leerlingen van het MMvmbo en speciaal onderwijs zo goed mogelijk voorbereid worden op de toekomstige samenleving waarin zij als burgers zo zelfstandig mogelijk zullen participeren. Voor beide doelgroepen is dit erg waardevol en past erg goed bij een van de kernwaardes van het Montessori College: “De wereld is onze school”.

We zijn dan ook erg blij dat het Samenwerkingsverband Nijmegen voor komend jaar ook weer goedkeuring heeft gegeven aan deze samenwerking en we dit weer een stapje verder kunnen uitbreiden. Concreet betekent het dat we de groep leerlingen gaan uitbreiden naar 14 leerlingen en zal het Montessori College ook met de komende verbouwing van het gebouw ‘Vlier’ rekening houden met deze doelgroep, zodat ze een prettige omgeving zullen krijgen waar ze dagelijks kunnen starten, afsluiten en tussendoor bij hun ‘eigen’ docent terecht kunnen.

Erg trots waren we erop dat de Gelderlander een artikel gemaakt heeft over dit bijzondere project. Dit artikel is hier te lezen:
Artikel Gelderlander HBu2W

Lees ook het bericht van rector-bestuurder Berni Drop over deze unieke samenwerking.

Arjo Heij (voormalig teamleider van Talita Koemi) maakte deze video met een mooie indruk van het project zoals deze in de praktijk eruit ziet: