Lichamelijke Opvoeding op Niveau (LON)

Sinds 2017 werken we op het Montessori College tijdens de lessen lichamelijke opvoeding op een andere manier, namelijk met Lichamelijke Opvoeding op Niveau (LON).  Dat wil zeggen dat we de leerlingen zoveel mogelijk op hun eigen niveau laten bewegen, in zogenoemde homogene groepen.

Heterogeen V.S. Homogene Groepen
Op de basisschool worden alle kinderen door elkaar ingedeeld op leeftijd, ongeacht intelligentie of motorische vaardigheden. Dit wordt heterogene groepsindeling genoemd. Op de middelbare school worden leerlingen ingedeeld op basis van cognitie. In homogene groepen dus. We doen dit omdat uit literatuurstudies blijkt dat dit voordelen biedt. Maar als het dan zo goed werkt, waarom worden de kinderen bij lessen Lichamelijke Opvoeding (LO) dan niet ingedeeld op hun motorische niveau? Aan de hand van deze vraag is er een aantal jaar geleden een onderzoek uitgevoerd op het Montessori College. Wat bleek: Het indelen op motorisch niveau draagt bij aan een substantieel snellere ontwikkeling van motoriek.

We zijn erg enthousiast over de LON-lessen. Deze bieden verschillende voordelen:

 • De leerlingen worden op basis van hun eigen niveau uitgedaagd.
  Door middel van de LON-lessen kunnen we de leerlingen die extra uitdaging nodig hebben extra uitdaging bieden. Daarnaast kunnen we leerlingen die wat meer tijd of begeleiding nodig hebben, gepast begeleiden in de les om veel succeservaringen op te doen.
 • Zowel de leerlingen van VMBO, HAVO en VWO zitten bij elkaar in de les.
  Volgens het montessoriaanse gedachtengoed hebben de leerlingen op deze manier de kans om elkaar tijdens de les te ontmoeten.
 • Uit onderzoek blijkt dat het aanbieden van bewegingsonderwijs in niveaugroepen leidt tot meer motorische ontwikkeling bij leerlingen, dan bij leerlingen die bewegen in heterogene groepen.

Dit geldt voor alle niveaugroepen.

 • Door het in kaart brengen van het motorische niveau, is het mogelijk om aan specifieke behoefte van de leerlingen te voldoen.

Zo zijn er bijvoorbeeld uitstapjes om leerlingen te stimuleren om zich aan te sluiten bij een sportvereniging. Anderzijds testen we ook om (verborgen) talenten te signaleren.

Voorbeeld

Mohammed kan enorm goed sporten. Toch vond hij gym op de basisschool niet zo leuk omdat hij in alles de beste was. Daarnaast moest hij vaak uitzoeken hoe de moeilijkere oefeningen werkten omdat zijn docent veel aandacht moest geven aan zijn klasgenoten die veel extra hulp nodig hadden. Tijdens de LON-uren krijgt ook Mohammed de aandacht die hij verdient en leert hij ook hoe het is om af en toe te verliezen, omdat hij niet altijd meer de beste is.

Voorbeeld

Sara vond gym op de basisschool nooit zo leuk. Ze vond ook dat ze hier niet zo goed in was. Ze had het gevoel dat haar klasgenoten beter waren dan zij. Bij balspellen zat ze het liefst aan de kant omdat ze bang was geraakt te worden. Nu, tijdens de LON-lessen, speelt ze met leerlingen van haar eigen niveau. Sarah wint regelmatig een wedstrijd. Tijdens LON worden er aanpassingen toegepast specifiek voor de LON groep zoals bijvoorbeeld een grotere zachte bal tijdens balsport. Sarah heeft nu plezier en is veel actiever.

Praktische zaken m.b.t. LON

 • Zowel leerjaar 1 als Leerjaar 2 heeft 1 LON-uur en daarnaast een uur LO met de eigen stamgroep, Onze VMBO-leerlingen hebben daarnaast nog een uur LO met de eigen stamgroep.
 • Wanneer er rooster-technische verschillen zijn tussen de twee gebouwen (bijvoorbeeld een afrondingsweek), Berk en Beuk, hebben de leerlingen les in de stam-groep.

Hoe wordt uw kind ingedeeld op niveau?

 • Aan het begin en aan het einde van het schooljaar worden de motorische testen afgenomen. Op basis van deze test worden de LON-klassen gemaakt. Zowel VMBO, HAVO, als VWO-leerlingen worden gemixt.
 • De test bestaat uit 4 onderdelen: oog/hand-coördinatie, balanceren, coördinatie/lenigheid (zijwaard verplaatsen) en coördinatie/kracht (zijwaarts springen).
 • Na het eerste semester wordt er gekeken of de leerlingen zich in de juiste groep bevinden. Mocht hier twijfel over zijn dan wordt er in samenspraak met de leerling gekeken naar een betere plaatsing in een niveaugroep.

Op deze manier geven wij nog meer invulling aan de hoofdopdracht van ons vak: De leerlingen bekwaam maken voor een verantwoorde, zelfstandige, respectvolle, perspectiefrijke en blijvende deelname aan de bewegingscultuur. Deze indeling maakt het mogelijk om de leerlingen in een optimale leeromgeving, naar eigen behoefte, nog verder te laten ontwikkelen. Zowel op sportief gebied, gebied als sociaal.

Wanneer u nog vragen heeft, dan kunt u terecht bij de contactpersoon:

 

 

 

 

 

 

 

 

Tobias Peperkamp