Financiële bijdrage vanuit gemeente?

Financiële ondersteuning vanuit de gemeente en Stichting Leergeld

Voor een leerling van wie de ouder/ouders een ontoereikend inkomen heeft/hebben, kan het betalen van de ouderbijdrage en/of de andere schoolkosten wellicht een financiële uitdaging zijn. Om die reden bieden zowel de gemeente Berg en Dal als de gemeente Nijmegen ieder een eigen regeling aan. Indien u aanspraak wilt maken op een financiële bijdrage uit deze regelingen, dan kunt u hiervoor een aanvraag indienen.

Gemeente Nijmegen
Voor brugklasleerlingen wonend in Nijmegen en waar thuis sprake is van een laag inkomen, kan een aanvraag worden ingediend voor de aanschaf van een laptop. Voor meer informatie kunt u onze site raadplegen.

Stichting Leergeld Nijmegen helpt
U kunt mogelijk ook terecht bij Leergeld Nijmegen. Wilt u weten of u recht heeft op hulp van Leergeld Nijmegen? Meldt u zich dan bij Leergeld Nijmegen.

Contact met Leergeld Nijmegen:
telefoon 024 323 76 44
bereikbaar op maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur.
e-mail: info@leergeldnijmegen.nl
of via de website: www.leergeldnijmegen.nl


Gemeente Berg en Dal
De gemeente Berg en Dal kent een “Kindpakket” bestemd voor ouders met kinderen tussen de 4 en 18 jaar. Dit pakket valt onder de “Doe Mee! Regeling”. Voor kinderen van 4 tot en met 18 jaar vergoedt de gemeente jaarlijks o.a. de ouderbijdrage van school. Voor meer informatie kunt u onze website raadplegen.