Financiële bijdrage vanuit gemeente?

Financiële ondersteuning vanuit de gemeente en Stichting Leergeld

Voor een leerling van wie de ouder/ouders een ontoereikend inkomen heeft/hebben, kan het betalen van de ouderbijdrage en/of de andere schoolkosten wellicht een financiële uitdaging zijn. Om die reden bieden zowel de gemeente Berg en Dal als de gemeente Nijmegen ieder een eigen regeling aan. Indien je aanspraak wil maken op een financiële bijdrage uit deze regelingen, dan kun je hiervoor een aanvraag indienen.

Gemeente Nijmegen
Voor brugklasleerlingen wonend in Nijmegen en waar thuis sprake is van een laag inkomen, kan een aanvraag worden ingediend voor de aanschaf van een laptop. Voor meer informatie kun je onze site raadplegen.

Stichting Leergeld Nijmegen helpt
Je kunt mogelijk ook terecht bij Leergeld Nijmegen. Wil je weten of fje recht hebt op hulp van Leergeld Nijmegen? Meld je dan bij Leergeld Nijmegen.

Vanaf 1 augustus 2021 is de Wet voor de vrijwillige ouderbijdrage aangescherpt. De verandering houdt in dat alle kinderen kunnen meedoen aan de activiteiten van school, ook wanneer ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen. Dit is een belangrijke verandering, waardoor alle kinderen kunnen meedoen. Dit betekent dat Leergeld Nijmegen de factuur voor de ouderbijdrage, excursies en schoolreizen dan ook niet meer betaalt met ingang van het schooljaar 2022-2023.

Gelukkig kan Leergeld nog steeds helpen: denk hierbij aan activiteiten in de vrije tijd op het gebied van sport, cultuur of een laptop als je/jullie dochter / zoon start in de brugklas. En nog veel meer !

Kijk voor meer informatie op de website: www.leergeldnijmegen.nl wat we voor je/jullie kind(eren) kunnen betekenen.

Contact met Leergeld Nijmegen: telefoon 024 323 76 44, bereikbaar op maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur.
e-mail: info@leergeldnijmegen.nl of via de website: www.leergeldnijmegen.nl


Gemeente Berg en Dal
De gemeente Berg en Dal kent een “Kindpakket” bestemd voor ouders met kinderen tussen de 4 en 18 jaar. Dit pakket valt onder de “Doe Mee! Regeling”. Voor kinderen van 4 tot en met 18 jaar vergoedt de gemeente jaarlijks o.a. de ouderbijdrage van school. Voor meer informatie kun je onze website raadplegen.