Examenreglementen/toetsbeleid

Examenreglementen
Het Montessori College heeft ervoor gekozen alle van toepassing zijnde examenreglementen op intranet (MontiPlaza) te plaatsen.  Hier zijn ze beschikbaar voor leerlingen en ouders.

Toetsbeleid
Ook het collegebrede toetsbeleid is op MontiPlaza beschikbaar voor leerlingen en ouders.