Dyslexie & dyscalculie

Het Montessori College heeft een eigen dyslexieprotocol. Lees hier hoe het Montessori College omgaat met Dyslexie. Dyslexie wordt steeds meer herkend en erkend als probleem bij het leren. Wij hebben als school een lange ervaring in het omgaan met dyslectische leerlingen. Dat wil niet zeggen dat wij heel veel extra mogelijkheden hebben voor de begeleiding, maar wel dat we aandacht hebben voor de problemen die het de kinderen geeft en daar zoveel mogelijk binnen de gewone lessen rekening mee houden. De school kan in beperkte mate extra begeleiding bieden. Deze is er op gericht de leerlingen handvatten te bieden om met hun leerprobleem goed om te leren gaan. Een leerling wordt bij ons als ‘dyslectisch’ aangemerkt, als er een officieel orthopedagogisch rapport aanwezig is. Een kopie van dit rapport moet zich in het dossier van de leerling bevinden. Meer informatie is ook te vinden in onze dyslexieflyer.

Ook dyscalculie wordt steeds meer herkend en erkend als probleem bij het leren. Wij hebben als school aandacht voor de problemen die het de kinderen geeft en proberen daar zoveel mogelijk binnen de gewone lessen rekening mee te houden. Lees hier hoe het Montessori College omgaat met Dyscalculie.