Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.montessoricollege.nl

Copyright

De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan beschermd door auteurs- en databankrechten. Montessori College behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten met betrekking tot de informatie die op de website geplaatst is. Het is niet toegestaan informatie van deze website te kopiƫren, downloaden of op andere wijze openbaar te maken zonder schriftelijke toestemming van Montessori College.

Aansprakelijkheid

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Ondanks het zorgvuldig samenstellen van de informatie van deze website en de daarin opgenomen gegevens, kan Montessori niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens.  Montessori College en haar medewerkers zijn niet verantwoordelijk voor verlies of schade die direct of indirect is ontstaan door het bezit of het gebruik van informatie, verkregen via deze website.