Dienstverlening & Producten

Talent, interesse en loopbaan in het Modern Montessori vmbo

Een keuze voor een beroepsopleiding komt voor veel leerlingen in het vmbo erg vroeg. Daarom heeft het MMvmbo een moderne vorm van voorbereidend beroepsonderwijs: het programma Dienstverlening & Producten. Hierdoor komt de leerling  ( basis, kader en G/T) in aanraking met verschillende beroepswerelden en is uitstel van keuze en een brede oriëntatie mogelijk.

In het MMvmbo is veel aandacht voor loopbaanoriëntatie en –begeleiding. In klas 1 en 2 gaan we samen met de leerlingen op zoek naar talenten en interesses  van de leerlingen. In driehoeksgesprekken tussen leerling, ouder en mentor/coach bespreken we de ontwikkeling. In klas 3 en 4 wordt  bovendien iedere periode een ‘loopbaangesprek’ gevoerd. In dat gesprek wordt nagegaan wat de leerling de volgende periode kiest in het beroepsgerichte programma. Er zijn een aantal keuzeregels en verder kan de leerling  telkens tussen  zes verschillende beroepswerelden kiezen:

  • mens & techniek
  • welzijn & zorg
  • sport & veiligheid
  • gastheerschap & culinair
  • evenementen & organisatie
  • vormgeving & ICT

Een paar voorbeelden van de keuzeroutes in klas 3 en 4

Leerling A zoekt en vindt:
Deze leerling kiest in leerjaar 3 in de eerste periode van acht weken voor de beroepswereld gastheerschap & culinair en in de volgende periode voor de beroepswereld evenementen & organisatie. Daarna kiest leerling A voor vormgeving en ICT. Leerling A  merkt dat vormgeving & ICT echt iets is dat past en kiest dan de volgende perioden telkens voor vormgeving & ICT.

Leerling B weet wat hij wil:
Leerling B kiest in de eerste keuzeperiode voor mens & techniek.  Het blijkt een goede keuze. Nadat hij de verplichte profieldelen heeft gevolgd kiest hij vanaf leerjaar 3 alle keuzevakken uit mens & techniek  en vervolgt op het ROC zijn opleiding in een technische richting.

Leerling C is een twijfelaar:
Leerling C kiest in de eerste periode voor sport & veiligheid, daarna lijkt evenementen & organisatie beter. Dat blijkt het toch ook niet te zijn. Hij kiest de volgende acht weken zorg & welzijn. Aan het eind daarvan lijkt een combinatie van wat hij daar heeft geleerd beter te combineren in gastheerschap & culinair. Dat blijkt een goede keuze. Hij vervolgt zijn traject in die beroepswereld.

Vmbo-t plus

Vmbo-t leerlingen krijgen in klas 3 van het MMvmbo altijd een plusprogramma. In klas 4 kan bestaat de mogelijkheid om het plusprogramma voort te zetten. Dat plusprogramma kunnen zij zowel theoretisch als praktisch invullen. Als de keuze is gemaakt voor het theoretische plusprogramma kunnen leerlingen na vier jaar  vmbo-t doorstromen naar havo 4 in Nijmegen.

vmbo profiel – Dienstverlening & Producten!

Bekijk hier de zes beroepswerelden & de keuzevakken

Meer te weten komen over het MMvmbo