Decaan & Instroom

Onze decanen hebben een rol in het keuzeproces dat leerlingen doorlopen voor het vervolgonderwijs. Samen met de leerling bespreken zij de profielkeuze en het vakkenpakket. Daarnaast adviseren zij ook bij de keuze van een vervolgopleiding of beroep.

Als je vanuit een andere middelbare school wilt instromen op ons college kun je met je vragen terecht bij een van de volgende medewerkers:

Inschrijving havo 4 (vanuit vmbo-t 4)

De regionale schoolbesturen hebben afspraken gemaakt over toelating in havo 4 met een diploma vmbo-t.

Lees hier de afgesproken toelatingscriteria, de procedure en het tijdpad. Aanvullende informatie over aansluiting van vmbo-t naar havo is per school verschillend. Aangeboden examenvakken in het havo-profiel kunnen bijvoorbeeld per school anders worden ingevuld.

Hoe de overstap werkt lees je hier. Onze decaan vwo-havo kan je ook informeren.

Inschrijving bovenbouw vwo en havo

Voor informatie over (mogelijke) instroom in de bovenbouw van vwo of havo, kun je een mail sturen aan een van beide decanen:  Gabriëlle Franquinet voor vwo, of Marion van Hoof voor havo.

Je kunt ook altijd telefonisch contact opnemen met de receptie van onze locatie Beuk.