Decaan & Instroom

Decanen hebben een rol in het keuzeproces dat leerlingen doorlopen voor het vervolgonderwijs. Samen met de leerling bespreekt hij of zij de profielkeuze en het vakkenpakket. Daarnaast kan de decaan ook adviseren bij de keuze van een vervolgopleiding of beroep.

Bij instroom vanuit een andere vo-school verzoeken wij u contact op te nemen met een van de hieronder genoemde contactpersonen:

 • MC Agora Nijmegen:  Gijs van Hout (contactpersoon instroom MC Agora Nijmegen)
 • Agora 10-15 Groesbeek: Paula Wetselaar (contactpersoon 10-15 Agora Groesbeek)
 • MMvmbo Nijmegen jaar 1: Vera Jolink
 • MMvmbo Nijmegen jaar 2: Vera Jolink
 • MMvmbo Nijmegen jaar 3: Vera Jolink
 • MMvmbo Nijmegen jaar 4: Vera Jolink
 • MMvmbo vmbo-t Nijmegen: Ab Wit (decaan)
 • MMvmbo tl -kader-basis Groesbeek: Christine Elout-de Jong (decaan)
 • vwo-havo Nijmegen jaar 1&2: Roger Cox (kernteamcoördinator)
 • havo-vmbo-t Nijmegen jaar 1&2: Niels Rikken (kernteamcoördinator)
 • vwo+ jaar jaar 1&2: Mariëlle de Moel (kernteamcoördinator)
 • vwo-havo Nijmegen jaar 3: Pernella Melissen (kernteamcoördinator)
 • havo Nijmegen jaar 4&5: Marion van Hoof (decaan)
 • vwo Nijmegen jaar 4&5&6: Gabriëlle Franquinet (decaan)

Inschrijving havo 4 vanuit vmbo t4

De schoolbesturen in Nijmegen en omstreken hebben afspraken gemaakt in het kader van toelating in 4 havo met een diploma vmbo-tl. Lees hier de afgesproken toelatingscriteria, de procedure en het tijdpad. Aanvullende informatie omtrent de aansluiting vanuit de vmbo sectoren naar een profielkeuze op de havo is schoolspecifiek. Aangeboden examenvakken in het havo-profiel kunnen bv. per school verschillen.

Voor de overstap van een vmbo-sector naar een havo-profiel op het Montessori College verzoeken wij u de betreffende informatie zorgvuldig te lezen. Bij de decaan vwo-havo zijn ook verdere inlichtingen in te winnen.

Inschrijving bovenbouw vwo en havo

Voor informatie over een mogelijke instroom in de bovenbouw van havo of vwo, kunt u een mail sturen aan een van beide decanen.
Gabriëlle Franquinet voor vwo, of Marion van Hoof voor havo.

 

Bovenbouw MMvmbo

Een keuze voor een beroepsopleiding komt voor veel leerlingen in het vmbo erg vroeg. Daarom heeft het MMvmbo een moderne vorm van voorbereidend beroepsonderwijs: het programma Dienstverlening & Producten. Hierdoor komt de leerling  (basis, kader en g/t) in aanraking met verschillende beroepswerelden en is uitstel van keuze en een brede oriëntatie mogelijk.

In het MMvmbo is veel aandacht voor loopbaanoriëntatie en –begeleiding. In klas 1 en 2 gaan we samen met de leerlingen op zoek naar talenten en interesses  van de leerlingen. In driehoeksgesprekken tussen leerling, ouder en mentor/coach bespreken we de ontwikkeling. In klas 3 en 4 wordt aan het einde van iedere periode (9 weken) een ‘loopbaangesprek’ gevoerd. In dat gesprek wordt gereflecteerd op de vorige periode en wordt de keuze besproken die de leerling voor de volgende periode heeft gemaakt in het beroepsgerichte programma. Er zijn een aantal keuzeregels en verder kan de leerling telkens tussen zes verschillende beroepswerelden kiezen:

 • mens & techniek
 • welzijn & sport
 • sport & veiligheid
 • gastheerschap & culinair
 • evenementen & organisatie
 • vormgeving & ICT

Bekijk hier de zes beroepswerelden