Decaan & Instroom

Home > Praktische zaken > Decaan & Instroom

Decanen hebben een rol in het keuzeproces dat leerlingen doorlopen voor het vervolgonderwijs. Samen met de leerling bespreekt hij of zij de profielkeuze en het vakkenpakket. Daarnaast kan de decaan ook adviseren bij de keuze van een vervolgopleiding of beroep.

Bij instroom vanuit een andere VO-school verzoeken wij u contact op te nemen met één van de hieronder genoemde contactpersonen:

 • MMvmbo Nijmegen jaar 1&2: Gijs van Hout (Coördinator VMBO onderbouw)
 • MMvmbo TL -kader-basis Groesbeek jaar 1-4: Joep Payens (Decaan MMvmbo)
 • MMvmbo TL/GL Nijmegen jaar 3&4: Hans Brüning (Decaan MMvmbo)
 • MMvmbo kader-basis Nijmegen jaar 3&4: Ab Wit (Decaan MMvmbo k/b)
 • vwo-havo Nijmegen jaar 1&2: Roger Cox (Coördinator onderbouw v/h)
 • havo-vmbo-t Nijmegen jaar 1&2: Roelant Wijngaards (Coördinator onderbouw h/t)
 • vwo-havo Nijmegen jaar 3: Pernella Melissen (Coördinator jaar 3 v/h)
 • havo Nijmegen jaar 4: Marion van Hoof (Decaan bovenbouw havo)
 • vwo Nijmegen jaar 4&5: Gabriëlle Franquinet Decaan bovenbouw vwo)

Inschrijving havo 4 vanuit vmbo t4

De schoolbesturen in Nijmegen en omstreken hebben afspraken gemaakt in het kader van toelating in 4 havo met een diploma vmbo-tl. Lees hier de afgesproken toelatingscriteria, de procedure en het tijdpad. Aanvullende informatie omtrent de aansluiting vanuit de vmbo sectoren naar een profielkeuze op de havo is schoolspecifiek. Aangeboden examenvakken in het havo-profiel kunnen bv. per school verschillen.

Voor de overstap van een vmbo-sector naar een havo-profiel op het Montessori College verzoeken wij u de betreffende informatie zorgvuldig te lezen. Bij de decaan vwo-havo zijn ook verdere inlichtingen in te winnen.

Inschrijving bovenbouw vwo en havo

Om een verzoek tot inschrijving voor de bovenbouw vwo-havo in te dienen, download u het formulier ‘Verzoek tot inschrijving‘, vult u het in en stuurt u het op naar de decaan vwo Gabriëlle Franquinet, decaan havo Marion van Hoof.

Bovenbouw Mmvmbo

Een keuze voor een beroepsopleiding komt voor veel leerlingen in het vmbo erg vroeg. Daarom heeft het MMvmbo een moderne vorm van voorbereidend beroepsonderwijs: het programma Dienstverlening & Producten. Hierdoor komt de leerling  ( basis, kader en G/T) in aanraking met verschillende beroepswerelden en is uitstel van keuze en een brede oriëntatie mogelijk.

In het MMvmbo is veel aandacht voor loopbaanoriëntatie en –begeleiding. In klas 1 en 2 gaan we samen met de leerlingen op zoek naar talenten en interesses  van de leerlingen. In driehoeksgesprekken tussen leerling, ouder en mentor/coach bespreken we de ontwikkeling. In klas 3 en 4 wordt aan het einde van iedere periode (9 weken) een ‘loopbaangesprek’ gevoerd. In dat gesprek wordt gereflecteerd op de vorige periode en wordt de keuze besproken die de leerling voor de volgende periode heeft gemaakt in het beroepsgerichte programma. Er zijn een aantal keuzeregels en verder kan de leerling  telkens tussen  zeven verschillende beroepswerelden kiezen:

 • mens & techniek
 • mens & activiteiten
 • mens & zorg
 • sport & veiligheid
 • gastheerschap & culinair
 • evenementen & organisatie
 • vormgeving & ICT

Bekijk hier de zeven beroepswerelden