Cultuurprofielschool

Sinds 2009 is het Montessori College een cultuurprofielschool. Typerend voor de school is dat in het montessorionderwijs de ontwikkeling van de totale mens centraal staat. Het Montessori College wil aansluiten bij de steeds veranderende wereld waarin onze leerlingen opgroeien en waarin zelfstandigheid, samenwerken en probleemoplossend vermogen, naast kennis, steeds belangrijker worden. Creativiteit is daarin essentieel: door onze leerlingen in de gelegenheid te stellen hun creativiteit te ontwikkelen, bieden wij persoonlijke algemene vormende voorwaarden om de wereld te bekijken vanuit alle mogelijke perspectieven.

Kunst- en cultuuronderwijs is een goed middel om deze vaardigheden te ontwikkelen. Daarbij versterkt het algemene kennis en geeft het een breder inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen. Dit is van wezenlijk belang bij het realiseren van de doelstellingen van het montessorionderwijs. Alle leerlingen kunnen actief, receptief en reflectief ervaringen opdoen op het gebied van kunst en cultuur, zowel binnen als buiten de school. In de cultuurprogramma’s is daarom veel aandacht voor deelname aan en verdieping in cultuur. De zichtbaarheid van kunst en cultuur in de school staat voorop. Daarbij moet de stem van de leerling gehoord worden in inrichting, beleid en uitvoering. Het creëren van verbinding vanuit kunst en cultuur staat centraal.

Kunst en cultuur komen op zes verschillende manieren terug in ons onderwijs, variërend van een breed programma voor alle leerlingen tot een keuzeprogramma met als resultaat een specifieke presentatie.

  1. Alle leerlingen volgen lessen in de verschillende musische In de onderbouw van het MMvmbo zijn de musische vakken gebundeld in het talentgebied Talent en Expressie. Meer informatie hierover vindt u op onze website. De leerlingen in de onderbouw vmbo t/m vwo+ volgen tekenen, handvaardigheid, dans, drama en muziek. In de bovenbouw worden tekenen en muziek als examenvak aangeboden.
  2. Er is voor alle leerlingen, zowel locatiegebonden als collegebreed, een cultuurprogramma georganiseerd/samengesteld per locatie. Denk aan culturele avonden, voorstellingen, cultuurdagen, gedichtendagen, themafeesten etc. Het accent ligt hierbij niet op passieve cultuurconsumptie, maar op actieve deelname. Leerlingen worden hierbij uitgedaagd om niet alleen publiek te zijn maar ook beoefenaar.
  3. Voor leerlingen met een brede interesse op het gebied van kunst en cultuur is er een speciaal aanbod. Naast de musische vakken in het reguliere rooster, kunnen leerlingen uit klas 1 t/m 3 van vmbo-t, havo en vwo voor de Cultuurstroom kiezen. Meer informatie hierover vindt u ergens anders op onze website: https://montessoricollege.nl/cultuurspecialisatie/. In de bovenbouw wordt naast de examenvakken muziek en tekenen, Kunstplus aangeboden.
  4. Er zijn vakoverstijgende projecten van MMvmbo t/m vwo+ waarbij de nadruk ligt op vakintegratie en het bevorderen van de transfer van vakkennis en het zien van samenhang binnen vakken.
  5. Binnen- en buitenlandse (culturele) reizen, activiteitenweken en excursies zijn een wezenlijk onderdeel van het programma.
  6. De kunst- en cultuurvakken profileren zich heel actief in de school door samenwerkingsverbanden aan te gaan met andere vakgebieden binnen school en culturele instellingen buiten school.

Het Montessori College Nijmegen is lid van de Vereniging Cultuurprofielscholen (VCPS). De leden van de VCPS, alle cultuurprofielscholen in Nederland, vormen een netwerk waarin gezamenlijk wordt geleerd en uitgewisseld.

Hier is meer informatie te vinden over de Cultuurspecialisatie. Je kunt ook de cultuur promo’s hieronder bekijken.

Cultuur promo's

Bekijk beide filmpjes!