Cameratoezicht

Er zijn afspraken vastgelegd met betrekking tot het gebruik van de geplaatste camera’s, het bekijken van beelden en de opslag van beeldmateriaal.

In het kader van de Arbo-wet heeft de schoolleiding van het Montessori College de zorgplicht met betrekking tot de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van medewerkers en leerlingen. Met het plaatsen van camera’s willen wij de belangen en eigendommen van de school, van leerlingen en medewerkers behartigen en beschermen. Dat een directie hiertoe bevoegd is blijkt uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Informatie

Bij alle ingangen van het schoolgebouw en bij vandalisme gevoelige plaatsen in de school waar de camera’s zijn opgehangen, is kenbaar gemaakt dat er op het Montessori College gebruikgemaakt wordt van cameratoezicht (wettelijke meldingsplicht) .

Zichtbaarheid camera’s

De camera’s zijn zichtbaar opgehangen, er wordt geen gebruik gemaakt van verborgen camera’s. In bijzondere gevallen, bij vermoeden van onrechtmatig handelen van leerlingen of personeel, kan tijdelijk een verborgen camera worden geplaatst.

Het doel van cameratoezicht

  • Bewaking in verband met toegang en schade door vandalisme en diefstal
  • 24 Uur toezicht
  • Herkenning of identificatie van personen die bij gebeurtenissen betrokken zijn geweest
  • Bevorderen van het gevoel van veiligheid
  • Preventie van onwenselijk gedrag
  • Ondersteuning bij opsporing van strafbare feiten
  • Ter beveiliging van dure gebruiksgoederen