Anti-pestcoördinator & vertrouwenspersoon

Het Montessori College heeft een eigen anti-pest protocol. In dit protocol beschrijven we de wijze waarop we met pestgedrag omgaan. We nemen expliciet stelling tegen pestgedrag en stellen concrete maatregelen voor ter bestrijding en voorkoming van pesten. Ook digitaal pesten valt onder deze afspraken en maatregelen. In de bijlage Mediawijsheid gaan we verder in op de nieuwe media en de ongewenste bijeffecten die op kunnen treden.

Vertrouwenspersoon
Ouders/leerlingen en docenten kunnen bij de vertrouwenspersoon terecht als het volgende speelt: pesten, agressie, geweld, radicalisering, discriminatie, racisme, seksuele intimidatie, homoseksuele intimidatie, intimiderende communicatie.

Ook bij klachten of vermoedens van een zedendelict door een medewerker van school jegens een minderjarige leerling kan men terecht bij de vertrouwenspersoon. De interne vertrouwenspersoon verwijst daar waar nodig door naar de externe vertrouwenspersoon. In deze situaties kan men natuurlijk ook direct bij de externe vertrouwenspersoon terecht.

De contactpersonen vertrouwenszaken voor het Montessori College Nijmegen zijn:
Eva Kunst: e.kunst@montessoricollege.nl
Kim van der Lienden: k.vanderlienden@montessoricollege.nl
Yvon van Oijen: y.vanoijen@montessoricollege.nl

 

Anti-pestcoördinatoren
Eva Kunst: e.kunst@montessoricollege.nl

Kim van der Lienden: k.vanderlienden@montessoricollege.nl

Nikie Lauvenberg:  n.lauvenberg@montessoricollege.nl

 

Externe vertrouwenspersoon
Voor leerlingen en ouders zijn bij de GGD twee externe vertrouwenspersonen benaderbaar. Dit zijn:
Femke de Leeuw; fdeleeuw@ggdgelderlandzuid.nl
Tanja de Best; tdebest@ggdgelderlandzuid.nl