Anti-pestcoördinator & vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon
Ouders/leerlingen en docenten kunnen bij de vertrouwenspersoon terecht als het volgende speelt: pesten, agressie, geweld, radicalisering, discriminatie, racisme, seksuele intimidatie, homoseksuele intimidatie, communicatie.
Ook bij klachten of vermoedens van een zedendelict door een medewerker van school jegens een minderjarige leerling kan men terecht bij de vertrouwenspersoon. De interne vertrouwenspersoon verwijst daar waar nodig door naar de externe vertrouwenspersoon.

De contactpersonen vertrouwenszaken op het Montessori College zijn:
Eva Kunst: e.kunst@montessoricollege.nl
Kim van der Lienden: k.vanderlienden@montessoricollege.nl
Yvonne Janssen: y.janssen@montessoricollege.nl
Sten Hazeborg: s.hazeborg@montessoricollege.nl

Anti-pestcoördinator
Op het Montessori College is geen aparte anti-pestcoördinator. Indien een leerling gepest wordt, dan kan hij/zij in eerste instantie terecht bij de coach of schoolmaatschappelijk werk. Indien hierna het pesten niet stopt, dan neemt de vertrouwenspersoon het over.

Externe vertrouwenspersoon
Via de GGD kan een beroep worden gedaan op een externe vertrouwenspersoon.

De externe vertrouwenspersonen voor de school zijn:
Femke de Leeuw; fdeleeuw@ggdgelderlandzuid.nl
Tanja de Best; tdebest@gtgdgelderlandzuid.nl

U kunt ook telefonisch contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon op nummer 088-1447273.