Anti-pestcoördinator & vertrouwenspersoon

Het Montessori College heeft een eigen Pestprotocol. In dit protocol beschrijven we de wijze waarop we met pestgedrag omgaan. We nemen expliciet stelling tegen pestgedrag en stellen concrete maatregelen voor ter bestrijding en voorkoming van pesten. Ook digitaal pesten valt onder deze afspraken en maatregelen. In de bijlage Mediawijsheid gaan we verder in op de nieuwe media en de ongewenste bijeffecten die op kunnen treden.

Vertrouwenspersoon
Ouders/leerlingen en docenten kunnen bij de vertrouwenspersoon terecht als het volgende speelt: pesten, agressie, geweld, radicalisering, discriminatie, racisme, seksuele intimidatie, homoseksuele intimidatie, communicatie.
Ook bij klachten of vermoedens van een zedendelict door een medewerker van school jegens een minderjarige leerling kan men terecht bij de vertrouwenspersoon. De interne vertrouwenspersoon verwijst daar waar nodig door naar de externe vertrouwenspersoon. In deze situaties kan men te allen tijde ook direct bij de externe vertrouwenspersoon terecht.

De contactpersonen vertrouwenszaken op het Montessori College zijn:
Eva Kunst: e.kunst@montessoricollege.nl
Kim van der Lienden: k.vanderlienden@montessoricollege.nl
Yvonne Janssen: y.janssen@montessoricollege.nl
Sten Hazeborg: s.hazeborg@montessoricollege.nl

Anti-pestcoördinator
Op het Montessori College is geen aparte anti-pestcoördinator. Indien een leerling gepest wordt, dan kan hij/zij in eerste instantie terecht bij de coach of schoolmaatschappelijk werk. Indien hierna het pesten niet stopt, dan neemt de vertrouwenspersoon het over.

Externe vertrouwenspersoon
Voor leerlingen en ouders zijn bij de GGD twee externe vertrouwenspersonen benaderbaar. Dit zijn:
Femke de Leeuw; fdeleeuw@ggdgelderlandzuid.nl
Tanja de Best; tdebest@ggdgelderlandzuid.nl