Klachtenregeling, pestprotocol en mediawijsheid

Klachtenregeling

Binnen het Montessori College wordt ernaar gestreefd om conflicten daar op te lossen waar ze ontstaan. Waar klachten niet opgelost kunnen worden, geeft de klachtenregeling houvast voor de te doorlopen procedure.

Klachtenregeling

Pestprotocol en mediawijsheid

Het Montessori College heeft een eigen Pestprotocol. In dit protocol beschrijven we de wijze waarop we met pestgedrag omgaan. We nemen expliciet stelling tegen pestgedrag en stellen concrete maatregelen voor ter bestrijding en voorkoming van pesten. Ook digitaal pesten valt onder deze afspraken en maatregelen. In de bijlage Mediawijsheid gaan we verder in op de nieuwe media en de ongewenste bijeffecten die op kunnen treden.

Bekijk het pestprotocol of de bijlage mediawijsheid.