Post-coronatijd om terug te blikken

Nu die verfoeide lockdowns, quarantainesessies en mondkapjes tot het verleden behoren en we weer samen naar school gaan, is het post-coronatijd om terug te blikken, stil te staan en vooruit te kijken.

Het NPO (nationaal programma onderwijs) heeft scholen begin 2021 van ruime middelen voorzien om tegemoet te komen aan de leerbehoeftes van leerlingen. Middelen die wij als school niet alleen willen inzetten voor vakinhoudelijke ondersteuning, maar ook voor activiteiten en projecten die op positieve wijze bijdragen aan het sociaal-emotioneel welbevinden van onze leerlingen.

Wat hebben we geleerd; wat hebben we ervaren; waar staan we nu; wat willen we in de toekomst aangepast zien of behouden? Tijdens de op 10 mei door onze MR geïnitieerde avond met leerlingen, ouders, collega’s, Raad van Toezicht en schoolleiding stonden deze vragen centraal.

In alle openhartigheid gaven leerlingen aan dat ze op dit moment nog altijd stress en druk ervaren, zich zorgen maken over hun motivatie, deadlines en de overgang naar het volgende schooljaar. Des te harder vertrouwen ze op de steun van hun ouders (‘wees vooral ouders) en docenten (‘zoek vooral het contact met ons op’). Daarnaast geven ze aan trots te zijn op hun doorzettingsvermogen en het feit dat ze -corona ten spijt- dichtbij zichzelf hebben kunnen blijven. Ook zeggen ze blijvend baat te hebben bij de ondersteuning door o.a. SHS (studenten-helpen-scholieren) en het fijn vinden om er vaak samen op uit te gaan. ‘Door samen op pad te gaan maak je intensief contact. Juist dat hebben we enorm gemist.’

Er is nog een weg te gaan, natuurlijk. Wel zijn we in ons vertrouwen gesterkt dat (NPO-)inzet wordt beloond en als springplank geldt voor een duurzaam montessoriaans leef- en leerklimaat.