Overlijden Marco van Haaren

Mogelijk heeft u ondertussen het verdrietige nieuws al gehoord dat onze dierbare collega Marco van Haaren op 11 december is overleden aan een hartinfarct. Als docent geschiedenis en maatschappijleer was hij lange tijd werkzaam aan het Montessori College. Hij gaf les aan MMvmbo, havo en vwo.

Wij zijn allen zeer verdrietig deze markante, warme en erudiete collega te moeten loslaten. Voor alle medewerkers van onze school komt zijn overlijden, ondanks zijn broze gezondheid, als een schok. Vandaag willen we iedereen ruimte geven het afscheid in te vullen. Er zal door het MMvmbo-team in samenwerking met andere (kern)team(s) HV en met alle leerlingen die dat wensen, bedacht worden hoe er een herdenkingsruimte in gebouw Beuk voor Marco van Haaren kan worden ingericht.

Vanmorgen is in gebouw Beuk ook een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis aan Marco. Leerlingen die een rustig plekje zoeken, kunnen tot nader bericht over de herdenkingsruimte naar de aula. Daar zal extra opvang zijn.

Daar waar mogelijk vinden de lessen zoveel mogelijk doorgang. Wij wensen alle leerlingen en medewerkers veel sterkte toe met het verwerken van dit verlies.

Met vriendelijke groet,

Stephan Haukes, Anne-Marie van de Wiel en Jacob Westra