Oordeel onderwijsinspectie over schoolexamens vmbo-basis Nijmegen

Afgelopen maand bezocht de Onderwijsinspectie onze afdeling vmbo-basis in Nijmegen. De inspectie heeft zich verdiept in het schoolexamenprogramma, het beleid van de examencommissie en de cijferadministratie. Daarnaast heeft zij gesproken met collega’s van de examencommissie, examensecretarissen, docenten, leerlingen, schoolleider, bestuurder en kwaliteitsmedewerker.

De schoolexaminering wordt door de Inspectie als voldoende beoordeeld. Daarnaast viel in positieve zin o.a. op dat kenmerken van de montessorivisie een duidelijke plek hebben in de schoolexaminering, dat de examensecretarissen kundig zijn en dat leerlingen tevreden zijn over de manier waarop de examinering op de Berk loopt.

Aandachtspunten zijn er natuurlijk ook. Zo is het o.a. wenselijk dat er meer uniformiteit komt in de  examenreglementen van de verschillende afdelingen.

Het spreekt voor zich dat wij met aandachts- en verbeterpunten aan de slag gaan!

Het rapport van de Inspectie kun je hier lezen.