Vacatures

Home > Onze school > Vacatures

 

Momenteel zijn er geen vacatures.

Over onze school

Het Montessori College is een zelfstandige brede VO-school (vwo, havo, vmbo) met vestigingen in Groesbeek en in Nijmegen. Met zo’n 250 medewerkers wordt onderwijs verzorgd aan ruim 1850 leerlingen. Wij vormen een werkplaats voor krachtige persoonlijke ontwikkeling en een plezierige leefgemeenschap met aandacht en ruimte voor elkaar. Het Montessori College ziet onderwijs als deel van de totale ontwikkeling van de leerling. Een ontwikkeling naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid.

Sinds het ontstaan van het Montessori College in 1993 hebben schoolleiding en medewerkers met veel energie gewerkt aan het vormgeven van montessorionderwijs voor zeer uiteenlopende groepen leerlingen. Daarbij worden de grondslagen van de montessoripedagogiek niet alleen als leidraad voor het onderwijs genomen, maar ook voor de organisatieontwikkeling. Er wordt gewerkt met kernteams die vergaande verantwoordelijkheden en bevoegdheden hebben m.b.t. onderwijs en begeleiding om handen en voeten te geven aan het begrip ‘lerende organisatie’.

De leiding van de school werkt vanuit een sterke visie en geeft tegelijkertijd veel ruimte aan talenten en eigenheid van teams en docenten. Ondanks de prima prestaties van het Montessori College staat zij niet stil maar zet in op verdere kwaliteitsverbetering.

Wilt u nog meer informatie over Montessori College?

Onze school