Vacatures

Home > Onze school > Vacatures

Met ingang van 1 maart 2018 heeft het Montessori College Nijmegen-Groesbeek een vacature voor:

  • Schoolleider (0,8 fte)

Als schoolleider ben je eindverantwoordelijk voor de onderwijskwaliteit van de aan jou toebedeelde cohorten leerlingen en de begeleiding van kernteams, vakgroepen en docenten. Je bent medeverantwoordelijk voor het gehele Montessori College Nijmegen-Groesbeek.

Wij zoeken

Een inspirerende, verbindende en resultaatgerichte schoolleider met een hart voor het montessorionderwijs. Wij zoeken iemand die in nabijheid en op motiverende wijze ruimte en sturing kan geven aan eigen verantwoordelijkheid van leerlingen en medewerkers. Zich makkelijk kan bewegen in een omgeving waar verantwoordelijkheden laag in de organisatie zijn belegd en zich opstelt als kernteamversterker. Je bent een leider die weet dat je veel meer bereikt met een gezonde feedbackcultuur dan met een aanspreekcultuur. Je bent een schoolleider die (onderwijs)ontwikkelingen hoog op de agenda houdt en zorgt voor een permanente leer- en verbetercultuur en je stelt je collectief verantwoordelijk op.

Vereisten

Voor deze functie heb je in ieder geval ervaring nodig in het leidinggeven aan complexe onderwijsprocessen. Tevens heb je een heldere en inspirerende visie op onderwijs (passend binnen het gedachtegoed van Maria Montessori) en je draagt deze actief uit. Je bent daarnaast iemand die planmatig en resultaatgericht te werk gaat, die snel kan schakelen, maximaal belastbaar en oplossingsgericht is. De bedrijfsvoeringskant van het onderwijs vind je een logisch onderdeel van je werk waarbij je je creatief en ondernemend opstelt.

Wanneer je tevens beschikt over empathisch vermogen, organisatiesensitiviteit, omgevingsbewustzijn, organisatietalent, coachende vaardigheden, je rechtvaardig, duidelijk en congruent in je handelen bent en je de gebaande paden durft te verlaten, is deze functie wat voor jou.

Wij bieden

Een 0,8 fte baan in schaal 13 (cao VO), betrokken en enthousiaste medewerkers en een collegiaal schoolleidersteam. Voor de eerste periode ben je verantwoordelijk voor de onderwijskwaliteit en het jou toegewezen (formatie) budget van de t/h/v onderbouw.

 Wilt je meer weten?

Voor meer informatie over school en organisatie verwijzen wij naar onze website montessoricollege.nl. Als je meer wilt weten over de vacature kun je contact opnemen met stafdirecteur P&O, financiën en kwaliteit, Inge Klaassen, via 024-3283005.

 De procedure

Jouw brief met motivatie en curriculum vitae kun je sturen naar Inge Klaassen, stafdirecteur P&O, financiën en kwaliteit (uiterlijke sluitingsdatum woensdag 1 november 2017). Dit kan via postbus 146, 6500 AC Nijmegen of via email: info@montessoricollege.nl

Bij de selectiegesprekken zijn alle geledingen van de organisatie vertegenwoordigd. De procedure bestaat uit maximaal 2 gesprekken. De eerste gespreksronde is gepland in week 45. De tweede gespreksronderonde in week 46. Uiterlijk eind november 2017 wordt na het arbeidsvoorwaardengesprek het definitieve benoemingsbesluit genomen.

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld

 

Over onze school

Het Montessori College is een zelfstandige brede VO-school (vwo, havo, vmbo-t/k/b) met vestigingen in Groesbeek en in Nijmegen. Met zo’n 250 medewerkers wordt onderwijs verzorgd aan 1870 leerlingen. Wij vormen een werkplaats voor krachtige persoonlijke ontwikkeling en een plezierige leefgemeenschap met aandacht en ruimte voor elkaar. Het Montessori College ziet onderwijs als deel van de totale ontwikkeling van de leerling. Een ontwikkeling naar zelfstandigheid, creativiteit en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Sinds het ontstaan van het Montessori College in 1993 hebben schoolleiding en medewerkers met veel energie gewerkt aan het vormgeven van montessorionderwijs voor zeer uiteenlopende groepen leerlingen. Daarbij worden de grondslagen van de montessoripedagogiek niet alleen als leidraad voor het onderwijs genomen, maar ook voor de organisatieontwikkeling. Om handen en voeten te geven aan het begrip ‘lerende organisatie’ wordt er gewerkt met kernteams die vergaande verantwoordelijkheden en bevoegdheden hebben m.b.t. onderwijs en begeleiding.

De leiding van de school werkt vanuit een sterke visie en geeft tegelijkertijd veel ruimte aan talenten en eigenheid van teams en docenten. Ondanks de prima prestaties zet het Montessori College in op voortdurende kwaliteitsverbetering.

Wilt u nog meer informatie over Montessori College?

Onze school