Kwaliteit

Home > Onze school > Kwaliteit

Visitatierapport Nederlandse Montessori vereniging 2017

“De visitatiecommissie feliciteert de school met het zeer positieve resultaat van de visitatie en wenst haar veel succes bij de verdere ontwikkeling. Een woord van dank gaat uit naar de school voor de gastvrije ontvangst en naar de deelnemers aan de panelgesprekken voor hun openheid.” Dat zijn de slotwoorden uit het rapport van de visitatiecommissie.

Bekijk het visitatie rapport met heel veel positieve feedback en mooie concrete aandachts-en verbeterpunten.

Jaarverslag 2016

Met dit jaarverslag informeren wij u over de ontwikkelingen op het Montessori College in Nijmegen en Groesbeek in het jaar 2016.

U kunt het jaarverslag hier downloaden.

Scholen op de kaart

Naast positieve aandacht voor de ontwikkeling van het kind is een school er ook om resultaten te halen. Meer informatie over onze school maar ook andere scholen is te vinden op de website van scholenopdekaart. Klik hier. De resultaten van een aantal onderzoeken worden daar gepubliceerd onder ‘Waardering’.
Klik voor de locatie Nijmegen hier (locaties Kwakkenbergweg 27 en 33) en voor locatie Groesbeek klik hier.

Schoolgids 2016-2017

Het schooljaar 2016–2017 starten we met 336 brugklasleerlingen op de Nijmeegse campus en met 49 leerlingen in de eerste klas in Groesbeek. De voorzieningen van het Montessori College zijn, na alle bouwactiviteiten van de afgelopen jaren, volledig modern te noemen. De leraren hebben hun werkomgeving helemaal eigen gemaakt en niets staat een goede schoolloopbaan in de weg. Het afgelopen jaar mochten we ons verheugen op zeer goede resultaten en een prachtig slagingspercentage voor alle opleidingen. Het Montessori College is altijd in beweging en ook komend schooljaar zal er hard gewerkt worden aan het steeds boeiend maken van het onderwijs voor onze leerlingen. De bijzondere aanpak (MMvmbo) komt het komend jaar weer een stap verder nu de vmbo ontwikkelingen in de onderbouw aansluiting vinden met het nieuwe programma in de bovenbouw. In het havo/vwo wordt verder gewerkt aan programma’s die kinderen uitdagen in onderzoek en hoog niveau taalonderwijs.

Voor de volledige Schoolgids 2016-2017 klik hier

De sectorgidsen zijn te bekijken door er op te klikken:
Sectorgids MMvmbo Nijmegen 2016-2017
Sectorgids MMvmbo Groesbeek 2016-2017
Sectorgids vwo – havo 2016-2017

Schoolplan

In het schoolplan formuleren we lange-termijn doelen en ons onderwijskundig- en personeelsbeleid dat bij deze doelen aansluit. Ook wordt belicht op welke wijze de kwaliteit binnen de organisatie wordt geborgd. Het schoolplan past bij de ontwikkelingen die door de sectie Voortgezet Montessori Onderwijs (VMO) van de Montessori Vereniging in gang zijn gezet en die periodiek in visitaties worden getoetst.

 De beschreven hoofdlijnen van dit schoolplan, volgen de ontwikkelingen die al langer lopen en anticiperen op bewegingen in de maatschappij. De concrete uitwerking van subdoelen vindt per schooljaar plaats in de jaarbeleidsplannen. Deze worden door de sectordirectie, de kernteams en de staffunctionarissen, concreet en meetbaar uitgewerkt in actiepunten voor het betreffende jaar. De resultaten worden in een volgend jaarbeleidsplan meegenomen en de acties zo nodig bijgesteld (PDCA-cyclus).

Voor het volledige Schoolplan 2015-2019 klik hier

Tevredenheidsonderzoeken

Het Montessori College hecht veel waarde aan de tevredenheid van verschillende groepen: leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers. Om deze tevredenheid te monitoren worden er jaarlijks tevredenheidsonderzoeken afgenomen. Dit doen we met behulp van het programma kwaliteitscholen.nl

Hebt u een uitnodiging ontvangen voor het invullen van een onderzoek, dan kunt u via onderstaande plaatje naar de vragenlijst(en)