Kwaliteit

Jij wil jezelf volop ontwikkelen in een prettige omgeving. Dat willen wij ook voor jou. Logisch! Daarom krijg je hier meer dan goed onderwijs. Dat beloven we je niet alleen, we bewijzen het je ook. Hoe? Door meetbare plannen te maken en de onderwijskwaliteit en tevredenheid blijvend te meten. Om de uitkomsten vervolgens te delen, te evalueren en waar nodig aan te passen. Zo blijven we leren en ons ontwikkelen. Dat merk je.

Scholen op de Kaart
De resultaten van het tevredenheidsonderzoek vind je op scholenopdekaart.nl. Klik voor de locaties Nijmegen hier en voor locatie Groesbeek hier.

Jaarverslagen en jaarrekeningen
Alles wat we doen moet natuurlijk netjes worden vastgelegd. Al is het maar omdat het wettelijk verplicht is. Om die reden leveren we elk jaar een jaarverslag (inclusief jaarrekening) op.

Klik hier om het jaarverslag 2018 (inclusief jaarrekening) te lezen.
Klik hier om het jaarverslag 2019 (inclusief jaarrekening) te lezen.
Klik hier om het jaarverslag 2020 (inclusief jaarrekening) te lezen.
Klik hier om het jaarverslag 2021 (inclusief jaarrekening) te lezen.
Klik hier om het jaarverslag 2022 (inclusief jaarrekening) te lezen.

Schoolplan 2020-2026
In het schoolplan formuleren we lange-termijn doelen en ons onderwijskundig- en personeelsbeleid dat bij deze doelen aansluit. Ook wordt belicht op welke wijze de kwaliteit binnen de organisatie wordt geborgd. Het schoolplan past bij de ontwikkelingen die door de sectie Voortgezet Montessori Onderwijs (VMO) van de Montessori Vereniging in gang zijn gezet en die periodiek in visitaties worden getoetst.

De beschreven hoofdlijnen van dit schoolplan volgen de ontwikkelingen die al langer lopen en anticiperen op bewegingen in de maatschappij. De concrete uitwerking van subdoelen vindt per schooljaar plaats in de jaarbeleidsplannen. Deze worden door de sectordirectie, de kernteams en de staffunctionarissen, concreet en meetbaar uitgewerkt in actiepunten voor het betreffende jaar. De resultaten worden in een volgend jaarbeleidsplan meegenomen en de acties zo nodig bijgesteld (PDCA-cyclus).

Het schoolplan is hier te downloaden, of te lezen in het bladerboekje onderaan deze pagina.

Onderwijsinspectie
Verslag onderwijsinspectie vierjaarlijks onderzoek: bestuur en scholen. Lees het volledige verslag van de onderwijsinspectie, afgegeven op dinsdag 28 februari 2023, hier.

Protocol PO-VO
Wil je de afspraken inzien die gelden bij de overgang van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs? Download dan het POVO-protocol.

Verslag visitatie ontwikkeltraject NMV
De NMV (Nederlandse Montessori Vereniging) heeft als missie het bevorderen en (doen) ontwikkelen van opvoeding en onderwijs volgens de beginselen en werkwijzen van Maria Montessori en het bevorderen en bewaken van de kwaliteit van het Montessorionderwijs. De visitatie, onder auspiciën van de NMV, van ons college in januari 2024, leverde een verslag van het ontwikkeltraject op waar we erg trots op zijn. Lees het hier. 

Schoolplan 2020-2026