Onze school en het coronavirus

Gewoon samen op school

Als gevolg van de coronapandemie is veel van wat ‘gewoon’ was, is allang niet meer zo gewoon. Wel kunnen we nog altijd samen naar school, mits iedereen zich aan de regels houdt. En met die regels bedoelen we de meest recente regels en protocollen van het RIVM. Daar conformeren wij ons als school aan.

Dus houden leerlingen en personeelsleden een afstand van anderhalve meter tot elkaar, worden werkplekken voor en na de lessen schoongemaakt en wassen we onze handen zo vaak mogelijk tussendoor. Deze en andere regels zijn inmiddels volledig ingeburgerd. Daarnaast geldt sinds 12 oktober jl. ook voor leerlingen het dringende advies om buiten de lessen om een mondkapje te dragen. Dit advies wordt niet voor niets door de overheid als ‘dringend’ bestempeld en om die reden helpen wij –indien nodig- onze leerlingen hieraan te herinneren.

Op landelijk, regionaal, lokaal en op schoolniveau zullen we op basis van aangepaste of aangescherpte regels van de overheid onze plannen met enige regelmaat opnieuw moeten ontwerpen en bijstellen. Het naleven van deze veranderende regels vraagt om een intensieve samenwerking en solidariteit.

In die samenwerking en solidariteit hebben wij alle vertrouwen. Omdat we inmiddels hebben ervaren hoe bijzonder het eigenlijk is om gewoon samen op school te kunnen zijn.

Uitleg bron- en contactonderzoek coronavirus (bron: Rijksoverheid)