Vacatures

“Help mij zelf te reflecteren”

Met ingang van het schooljaar 2019-2020 heeft het Montessori College Nijmegen-Groesbeek een vacature voor:

Coach voor het Modern Montessori vmbo onderbouw locatie Groesbeek ( 0,6 fte)

Het Modern Montessori vmbo biedt een bedrijvige omgeving, waarin zowel binnen als buiten de school geleerd wordt. Wij stimuleren het ontdekken van de eigen talenten, interesses en creativiteit, zodat leerlingen flexibel kunnen inspelen op ontwikkelingen in de toekomst. Leren gebeurt zo veel mogelijk door praktisch bezig te zijn.

Wij zoeken

Een coach voor het Modern Montessori vmbo in Groesbeek ( 0,6 fte ) in de onderbouw. Iemand die vanuit een positieve houding onze leerlingen coacht o.a. tijdens werktijd als de leerlingen aan de slag zijn in een praktische omgeving (techniek, beeldend). Daarnaast  iemand die de instructielessen rekenen/wiskunde en Nederlands verzorgt.

Vereisten

Voor deze functie heb je in ieder geval een Pabo achtergrond en ook de minor VMBO afgerond. Je hebt kennis van (ontwikkelingen binnen) de leefwereld van leerlingen en van pedagogische en didactische methoden en technieken.

Je bent vaardig in het functioneren binnen een werkplek waar medewerkers en leerlingen leren het zelf te doen, waar ruimte is voor eigen ontwikkelkracht, waar wordt geleerd van wat we doen en waar school, ouders/verzorgers en leerling partners zijn. Je bent leergierig en wilt je verder ontwikkelen.

Je kunt coach- en feedbackgesprekken voeren en bent gericht op samenwerken. Je beweegt je gemakkelijk in een omgeving waar verantwoordelijkheden laag in de organisatie zijn belegd.

De locatie Groesbeek is een kleine school waarbij de positieve Montessoriaanse benadering van leerlingen via de methode didactisch coachen voorop staat. Het is een pré als je hierin al bekwaam bent.

Wij bieden

Een baan van 0,6 fte in schaal LB (cao VO), betrokken en enthousiaste medewerkers en een collegiaal schoolleidersteam.

Wil je meer weten?

Voor meer informatie over school en organisatie verwijzen wij naar onze website montessoricollege.nl Als je meer wilt weten over de vacature kun je contact opnemen met Arianne Nas (schoolleider) via 024 399 55 60.

De procedure

Jouw brief met motivatie en curriculum vitae kun je sturen naar Arianne Nas, schoolleider, (uiterlijke sluitingsdatum1 juni 2019 via email: po@montessoricollege.nl

Bij de selectiegesprekken zijn alle geledingen van de organisatie vertegenwoordigd. De procedure bestaat uit maximaal 2 gesprekken. De gespreksrondes worden gepland in week 24 en 25. Uiterlijk eind juni 2019 wordt na het arbeidsvoorwaardengesprek het definitieve benoemingsbesluit genomen.

 

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld

“Leer mij zelf de regie te nemen”

Met ingang van het schooljaar 2019-2020 heeft het Montessori College Nijmegen-Groesbeek heeft 2 vacatures voor: Ondersteuningscoördinator (2 keer 1,0 fte)

Het ondersteuningscoördinatorenteam (2fte) draagt zorg voor de ontwikkeling van het ondersteuningsbeleid van het Montessori College, coördineert de uitvoering van het ondersteuningsbeleid en ondersteunt (de professionalisering van) collega’s, coaches en kernteams. Voor de eerste tijd hebben de ondersteuningscoördinatoren een eigen aandachtsgebied, één persoon heeft het vmbo in portefeuille en de andere het h/v.

Wij zoeken

Een proactieve resultaatgerichte ondersteuningscoördinator met montessorihart.

Iemand die niet de diagnose maar de ondersteuning die de leerling nodig heeft centraal stelt, die op inspirerende en activerende wijze uitvoering kan geven aan het net vernieuwde ondersteuningsbeleid van het Montessori College. Hierbij ben je de primus interparis die de werkzaamheden van het ondersteuningsteam aanstuurt en verdeelt.

Vereisten

Voor deze functie heb je in ieder geval brede theoretische- en praktijkkennis van (de ontwikkelingen op) het vakgebied van leerlingbegeleiding en de ondersteuningsstructuur in het voortgezet onderwijs. Je bezit een hbo werk- en denkniveau. Je kan op basis van relevante ontwikkelingen weloverwogen keuzes maken bij het opstellen van adviezen aan de schoolleiding en het uitwerken hiervan in de ondersteuningsjaarplannen. Je bent in staat om samen met de schoolleiding en de kernteams het nieuwe ondersteuningsbeleid te implementeren.

Je bent in staat de ondersteuningsbehoefte van leerlingen te vertalen naar begeleidingstrajecten. Daarnaast heb je goed in beeld wat belangrijke competenties voor docenten zijn om basisondersteuning te kunnen bieden. Je analyseert de ondersteuningsbehoefte van collega’s, coaches en kernteams en aan de hand hiervan zet je (team)scholing en (team)coaching op.

Je bent vaardig in het bewaken van de kwaliteit van de uitvoering van het ondersteuningsbeleid, de financiële kaders en het functioneren van het ondersteuningsteam. Je kunt coach- en feedbackgesprekken voeren en bent gericht op samenwerken. Je beweegt je gemakkelijk in een omgeving waar verantwoordelijkheden laag in de organisatie zijn belegd.

Je bent iemand die proactief, creatief en resultaatgericht te werk gaat, die in staat is problemen goed te analyseren en op zoek te gaan naar de meest passende oplossingen. Je weet overzicht te behouden en weet welke in- en externe betrokkenen waarover en wanneer geïnformeerd dienen te worden.

Wij bieden

Twee banen van ieder 1,0 fte in schaal 11 (cao VO), betrokken en enthousiaste medewerkers en een collegiaal schoolleidersteam.

Wil je meer weten?

Voor meer informatie over school en organisatie verwijzen wij naar onze website montessoricollege.nl Als je meer wilt weten over de vacature kun je contact opnemen met Jacob Westra (schoolleider) via 0643024848

De procedure

Jouw brief met motivatie en curriculum vitae kun je sturen naar Jacob Westra, schoolleider, (uiterlijke sluitingsdatum zondag 26 mei 2019) via e-mail: po@montessoricollege.nl

Bij de selectiegesprekken zijn alle geledingen van de organisatie vertegenwoordigd. De procedure bestaat uit maximaal 2 gesprekken. De gespreksrondes worden gepland in week 23. Uiterlijk eind juni 2019 wordt na het arbeidsvoorwaardengesprek het definitieve benoemingsbesluit genomen.

 

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld

Over onze school

Het Montessori College is een zelfstandige brede VO-school (vwo, havo, vmbo-t/k/b, Agora) met vestigingen in Groesbeek en in Nijmegen. Met zo’n 250 medewerkers wordt onderwijs verzorgd aan ongeveer 1900 leerlingen. Wij vormen een werkplaats voor krachtige persoonlijke ontwikkeling en een plezierige leefgemeenschap met aandacht en ruimte voor elkaar. Het Montessori College ziet onderwijs als deel van de totale ontwikkeling van de leerling. Een ontwikkeling naar zelfstandigheid, creativiteit en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Sinds het ontstaan van het Montessori College in 1993 hebben medewerkers en schoolleiders met veel energie gewerkt aan het vormgeven van montessorionderwijs voor zeer uiteenlopende groepen leerlingen. Daarbij worden de grondslagen van de montessoripedagogiek niet alleen als leidraad voor het onderwijs genomen, maar ook voor de organisatieontwikkeling. Om handen en voeten te geven aan het begrip ‘lerende organisatie’ wordt er gewerkt met kernteams die vergaande verantwoordelijkheden en bevoegdheden hebben m.b.t. onderwijs en begeleiding.

De leiding van de school werkt vanuit een sterke visie en geeft tegelijkertijd veel ruimte aan talenten en eigenheid van teams en docenten. Ondanks de prima prestaties zet het Montessori College in op voortdurende kwaliteitsverbetering.

Wilt u nog meer informatie over Montessori College?

Onze school