Vacatures

Modern Montessori VMBO docenten Nederlands (1,6 – 2,0 fte)

Met ingang van 1 augustus 2019 heeft het Montessori College Nijmegen-Groesbeek, i.v.m. interne verschuivingen van onze huidige docenten, vacatures voor:

Het Modern Montessori vmbo biedt een bedrijvige omgeving, waarin zowel binnen als buiten de school geleerd wordt.

Wij stimuleren het ontdekken van de eigen talenten, interesses en creativiteit, zodat leerlingen flexibel kunnen inspelen op ontwikkelingen in de toekomst. Leren gebeurt zo veel mogelijk door praktisch bezig te zijn.

Wij zoeken

Teamplayers die breed geïnteresseerd zijn. Verbindend, vol humor en met passie voor vmbo leerlingen.

Resultaatgebieden

Het op een coachende wijze volledig verzorgen van het onderwijsleerproces en het hiertoe bepalen en samenstellen van de leer- en oefenstof, les- en leermethode, te gebruiken leermiddelen en materialen en de indeling en fasering van de lessen. Het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling en vernieuwing van onderwijs op het vakgebied en/of de montessoriaanse leeromgeving. Het bijdragen aan de activiteiten van de sector en het Montessori College en het zorg dragen voor je eigen professionalisering.

Vereisten

Voor deze functie heb je in ieder geval brede theoretische en praktisch gerichte kennis van het eigen vakgebied. Kennis van (ontwikkelingen binnen) de leefwereld van leerlingen en van pedagogische en didactische methoden en technieken. Kennis van het montessorionderwijs. Je bent vaardig in het functioneren binnen een werkplek waar medewerkers en leerlingen leren het zelf te doen, waar ruimte is voor eigen ontwikkelkracht, waar wordt geleerd van wat we doen en waar school, ouders/verzorgers en leerling partners zijn. Je bent leergierig en wilt je verder ontwikkelen.

Wij bieden

Meerder banen met totale omvang 1,6 – 2,0 fte (minimale omvang 0,6 fte per baan). Betrokken enthousiaste collega’s en een inspirerende, dynamische en vernieuwende werkomgeving.

Wilt je meer weten?

Voor meer informatie over school en organisatie verwijzen wij naar onze website montessoricollege.nl en met name het Professioneel Statuut. Als je meer wilt weten over de vacature kun je contact opnemen met sectordirecteur MMvmbo, Stephan Haukes, via 024-3283000.

De procedure

Jouw brief met motivatie en curriculum vitae kun je sturen naar Stephan Haukes, sectordirecteur MMvmbo (uiterlijke sluitingsdatum 31 maart 2019). Dit kan via email van Mieke van Thiel, medewerker P&O: po@montessoricollege.nl

 

De procedure bestaat uit maximaal 2 gesprekken. De gespreksrondes zijn gepland in week 15 en 16.

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld

 

 

Coaches MC|Kwadraat (0,5 – 1,0 fte)

Het Montessori College Nijmegen is in schooljaar 2018-2019 i.s.m. het SWV V(S)O voor bovenstaande doelgroep een passend onderwijstraject genaamd MC|Kwadraat gestart. Voor het nieuwe schooljaar 2019-2020 zijn we op zoek naar één of twee nieuwe coaches.

Profiel
Van de coach vragen wij dat hij/zij:

 • affiniteit met de doelgroep heeft
 • in staat is om een motiverend (leer)klimaat te creëren (growth mindset)
 • kan omgaan met weerstanden en kan pedagogisch handelen, gericht op de complexe problematiek van de groep of wil zich hierin bekwamen
 • coachgesprekken kan voeren (didactisch coachen)
 • in staat is om in verbinding met de leerling te blijven
 • de leerling ondersteunt bij het vinden/formuleren van zijn leerstof/challenge
 • de balans weet te hanteren tussen ruimte bieden en structuur aanbrengen
 • gericht is op het proces van leren en niet (alleen) op het resultaat van leren
 • goed kan samenwerken en van de collega-coaches wil leren

Kennis van of ervaring met hoogbegaafdheid en van de kenmerken van leer- en gedragsproblemen of zich dat eigen willen maken is een must.

Het idee

Elke leerling krijgt een gepersonaliseerd programma, waarbij het jaarklassensysteem wordt losgelaten. Met het behalen van een diploma als vertrekpunt ontwikkelen de leerling zich in zijn/haar eigen tempo.

Uitgangspunten

 • kleinschalige setting van maximaal 15-20 leerlingen
 • volledig gepersonaliseerd traject
 • individuele begeleiding door coaches
 • ondersteuning door (vak)experts
 • uitstroom: behalen van diploma

Procedure

 • Heb je interesse? Stuur dan uiterlijk vrijdag 5 april 2019 een korte motivatie naar po@montessoricollege.nl a.v. Jacob Westra.
 • In de week van 15 april zijn de sollicitatiegesprekken met een leerling van het Montessori College, de projectleider van MC|Kwadraat Joke Vierhuizen, stafdirecteur P&O, financiën en kwaliteit Inge Klaassen en schoolleider Jacob Westra
 • Uiterlijk 19 april is bekend wie de nieuwe MC|Kwadraat coach gaat worden.
 • Wil je meer informatie over deze vacature? Neem dan contact op met Jacob Westra,
  06 – 4302 4848.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Over onze school

Het Montessori College is een zelfstandige brede VO-school (vwo, havo, vmbo-t/k/b) met vestigingen in Groesbeek en in Nijmegen. Met zo’n 250 medewerkers wordt onderwijs verzorgd aan 1870 leerlingen. Wij vormen een werkplaats voor krachtige persoonlijke ontwikkeling en een plezierige leefgemeenschap met aandacht en ruimte voor elkaar. Het Montessori College ziet onderwijs als deel van de totale ontwikkeling van de leerling. Een ontwikkeling naar zelfstandigheid, creativiteit en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Sinds het ontstaan van het Montessori College in 1993 hebben schoolleiding en medewerkers met veel energie gewerkt aan het vormgeven van montessorionderwijs voor zeer uiteenlopende groepen leerlingen. Daarbij worden de grondslagen van de montessoripedagogiek niet alleen als leidraad voor het onderwijs genomen, maar ook voor de organisatieontwikkeling. Om handen en voeten te geven aan het begrip ‘lerende organisatie’ wordt er gewerkt met kernteams die vergaande verantwoordelijkheden en bevoegdheden hebben m.b.t. onderwijs en begeleiding.

De leiding van de school werkt vanuit een sterke visie en geeft tegelijkertijd veel ruimte aan talenten en eigenheid van teams en docenten. Ondanks de prima prestaties zet het Montessori College in op voortdurende kwaliteitsverbetering.

Wilt u nog meer informatie over Montessori College?

Onze school