Zit onderwijs in je genen? Deel ze met ons!

Docent Talent en Oriëntatie (ongeveer 0,35 fte)

Met ingang van 1 september 2021 heeft het Montessori College Nijmegen-Groesbeek, i.v.m. ziekteverlof een vacature voor een docent Talent en Oriëntatie (ongeveer 0,35 fte) opleiding geschiedenis is een pré (LIO is ook welkom)

Het Modern Montessori vmbo biedt een bedrijvige omgeving, waarin zowel binnen als buiten de school geleerd wordt. Wij stimuleren het ontdekken van de eigen talenten, interesses en creativiteit, zodat leerlingen flexibel kunnen inspelen op ontwikkelingen in de toekomst. Leren gebeurt zo veel mogelijk door praktisch bezig te zijn.

Wij zoeken
Een docent Talent & Oriëntatie die op een coachende wijze het onderwijsleerproces in het tweedegraads gebied (basis- en kaderberoeps/theoretische leerweg) verzorgt. T&O werkt (zonder methode) aan de hand van veelal actuele onderwerpen aan onderwerpen die gerelateerd zijn aan aardrijkskunde, geschiedenis, maatschappijleer en economie. Belangrijke kernwoorden zijn: out of the box denken, flexibiliteit, keuzemogelijkheden voor leerlingen en een goede samenwerking met vakcollega’ s. En een docent die een passie heeft voor vmbo leerlingen.

Resultaatgebieden
Het op een coachende wijze volledig verzorgen van het onderwijsleerproces en het hiertoe bepalen en samenstellen van de leer- en oefenstof, les- en leermethode, te gebruiken leermiddelen en materialen en de indeling en fasering van de lessen..

Vereisten
Voor deze functie heb je in ieder geval brede theoretische en praktisch gerichte kennis van het eigen vakgebied. Kennis van (ontwikkelingen binnen) de leefwereld van leerlingen en van pedagogische en didactische methoden en technieken. Kennis van het montessorionderwijs is een pré. Je bent vaardig in het functioneren binnen een werkplek waar medewerkers en leerlingen leren het zelf te doen, waar ruimte is voor eigen ontwikkelkracht, waar wordt geleerd van wat we doen en waar school, ouders/verzorgers en leerling partners zijn.

Wij bieden
een baan voor ongeveer 0,35 fte. Het ziekteverlof van de collega loopt vooralsnog tot eind december. In geval van een LIO stagiaire zal aan de vereiste inzet voor een LIO voldaan worden.
Betrokken enthousiaste collega’s en een inspirerende, dynamische en vernieuwende werkomgeving.

Wil je meer weten?
Voor meer informatie over school en organisatie verwijzen wij naar onze website montessoricollege.nl en met name het Professioneel Statuut. Als je meer wilt weten over de vacature kun je contact opnemen met interim sectordirecteur MMvmbo, Jules Jansen, via 024-3283000.

De procedure
Jouw brief met motivatie en curriculum vitae kun je sturen naar Jules Jansen, interim sectordirecteur MMvmbo via po@montessoricollege.nl uiterlijke sluitingsdatum 5 juli 2021).
De procedure bestaat uit een gesprek met een collega uit de sectie, twee leerlingen en de schoolleider. Het gesprek zal plaatsvinden in week 27.

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Docent Maatschappijleer (0,4 à 0,5 fte)

Met ingang van 1 september 2021 heeft het Montessori College Nijmegen-Groesbeek, een vacature voor
een docent Maatschappijleer (0,4 à 0,5 fte)

Het Modern Montessori vmbo biedt een bedrijvige omgeving, waarin zowel binnen als buiten de school geleerd wordt.
Wij stimuleren het ontdekken van de eigen talenten, interesses en creativiteit, zodat leerlingen flexibel kunnen inspelen op ontwikkelingen in de toekomst. Leren gebeurt zo veel mogelijk door praktisch bezig te zijn.

Wij zoeken
een docent Maatschappijleer die op een coachende wijze het onderwijsleerproces in het tweedegraads gebied (basis- en kaderberoeps/theoretische leerweg) verzorgt. Belangrijke kernwoorden zijn: flexibiliteit, keuzemogelijkheden voor leerlingen en een goede samenwerking met vakcollega’ s. En een docent die een passie heeft voor vmbo leerlingen.

Resultaatgebieden
Het op een coachende wijze volledig verzorgen van het onderwijsleerproces en het hiertoe bepalen en samenstellen van de leer- en oefenstof, les- en leermethode, te gebruiken leermiddelen en materialen en de indeling en fasering van de lessen..

Vereisten
Voor deze functie heb je in ieder geval brede theoretische en praktisch gerichte kennis van het eigen vakgebied. Kennis van (ontwikkelingen binnen) de leefwereld van leerlingen en van pedagogische en didactische methoden en technieken. Kennis van het montessorionderwijs is een pré. Je bent vaardig in het functioneren binnen een werkplek waar medewerkers en leerlingen leren het zelf te doen, waar ruimte is voor eigen ontwikkelkracht, waar wordt geleerd van wat we doen en waar school, ouders/verzorgers en leerling partners zijn.

Wij bieden
een baan voor ongeveer 0,4 à 0,5 fte. De baan is tijdelijk met uitzicht op vast.
Betrokken enthousiaste collega’s en een inspirerende, dynamische en vernieuwende werkomgeving.

Wilt je meer weten?
Voor meer informatie over school en organisatie verwijzen wij naar onze website montessoricollege.nl en met name het Professioneel Statuut. Als je meer wilt weten over de vacature kun je contact opnemen met interim sectordirecteur MMvmbo, Jules Jansen, via 024-3283000.

De procedure
Jouw brief met motivatie en curriculum vitae kun je sturen naar Jules Jansen, interim sectordirecteur MMvmbo via po@montessoricollege.nl (uiterlijke sluitingsdatum 30 juni 2021).
De procedure bestaat uit een gesprek met een collega uit de sectie, twee leerlingen en de schoolleider. Het gesprek zal gevoerd worden in week 26. In een enkel geval kan er een tweede gesprek volgen.

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld

Docent Nederlands (0,4 à 0,5 fte)

Met ingang van 1 september 2021 heeft het Montessori College Nijmegen-Groesbeek, i.v.m. zwangerschapsverlof een vacature voor
een docent Nederlands (0,4 à 0,5 fte)

Het Modern Montessori vmbo biedt een bedrijvige omgeving, waarin zowel binnen als buiten de school geleerd wordt.
Wij stimuleren het ontdekken van de eigen talenten, interesses en creativiteit, zodat leerlingen flexibel kunnen inspelen op ontwikkelingen in de toekomst. Leren gebeurt zo veel mogelijk door praktisch bezig te zijn.

Wij zoeken
een docent Nederlands die op een coachende wijze het onderwijsleerproces in het tweedegraads gebied (basis- en kaderberoeps/theoretische leerweg) verzorgt. Belangrijke kernwoorden zijn: flexibiliteit, keuzemogelijkheden voor leerlingen en een goede samenwerking met vakcollega’ s. En een docent die een passie heeft voor vmbo leerlingen.

Resultaatgebieden
Het op een coachende wijze volledig verzorgen van het onderwijsleerproces en het hiertoe bepalen en samenstellen van de leer- en oefenstof, les- en leermethode, te gebruiken leermiddelen en materialen en de indeling en fasering van de lessen..

Vereisten
Voor deze functie heb je in ieder geval brede theoretische en praktisch gerichte kennis van het eigen vakgebied. Kennis van (ontwikkelingen binnen) de leefwereld van leerlingen en van pedagogische en didactische methoden en technieken. Kennis van het montessorionderwijs is een pré. Je bent vaardig in het functioneren binnen een werkplek waar medewerkers en leerlingen leren het zelf te doen, waar ruimte is voor eigen ontwikkelkracht, waar wordt geleerd van wat we doen en waar school, ouders/verzorgers en leerling partners zijn.

Wij bieden
een baan voor ongeveer 0,4 à 0,5 fte. Het verlof van de collega loopt tot de kerstvakantie. Daarna is er vermoedelijk tot einde schooljaar ruimte voor ongeveer 0,2 fte.
Betrokken enthousiaste collega’s en een inspirerende, dynamische en vernieuwende werkomgeving.

Wilt je meer weten?
Voor meer informatie over school en organisatie verwijzen wij naar onze website montessoricollege.nl en met name het Professioneel Statuut. Als je meer wilt weten over de vacature kun je contact opnemen met interim sectordirecteur MMvmbo, Jules Jansen, via 024-3283000.

De procedure
Jouw brief met motivatie en curriculum vitae kun je sturen naar Jules Jansen, interim sectordirecteur MMvmbo via po@montessoricollege.nl (uiterlijke sluitingsdatum 30 juni 2021).
De procedure bestaat uit een gesprek met een collega uit de sectie, twee leerlingen en de schoolleider. Het gesprek zal plaatsvinden in week 26.

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld

Docent SCHEIKUNDE (ong. 0.87 fte)

Met ingang van het schooljaar 2021-2022 heeft het Montessori College Nijmegen-Groesbeek een
vacature voor een enthousiaste, flexibele en innovatieve docent scheikunde (ong. 0.87 fte)

De docent scheikunde verzorgt met collega’s het onderwijs aan met name de bovenbouw havo en vwo.
Ook het samen ontwikkelen van dit onderwijs is een belangrijk onderdeel bij deze vacature. Daarbij is
kennis van en ervaring met nieuwe scheikunde en formatief evalueren gewenst.

Het kunnen geven van rekenonderwijs naast de scheikundelessen, is een pré.

Over onze school
Het Montessori College is een zelfstandige brede Montessori VO-school (vwo, havo, vmbo-t/k/b,
Agora) met vestigingen in Groesbeek en in Nijmegen. Ruim 250 medewerkers verzorgen onderwijs aan
ongeveer 2000 leerlingen. Wij vormen een werkplaats voor krachtige persoonlijke ontwikkeling en een
plezierige leefgemeenschap met aandacht en ruimte voor elkaar. Het Montessori College ziet
onderwijs als deel van de totale ontwikkeling van de leerling. Een ontwikkeling naar zelfstandigheid,
creativiteit en maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Sinds het ontstaan van het Montessori College in 1993 hebben medewerkers en schoolleiders met
veel energie gewerkt aan het vormgeven van montessorionderwijs voor zeer uiteenlopende groepen
leerlingen. Daarbij worden de grondslagen van de montessoripedagogiek niet alleen als leidraad voor
het onderwijs genomen, maar ook voor de organisatieontwikkeling. De montessorikarakteristieken als
sociaal leren, reflecteren en onderwijs binnen en buiten school staan op onze school centraal.
Om handen en voeten te geven aan het begrip ‘lerende organisatie’ wordt er gewerkt met kernteams
die vergaande verantwoordelijkheden en bevoegdheden hebben m.b.t. onderwijs en begeleiding.
De school werkt vanuit een sterke visie en geeft tegelijkertijd veel ruimte aan talenten en eigenheid
van teams en docenten. Ondanks de prima prestaties zet het Montessori College in op voortdurende
kwaliteitsverbetering.

Wij zoeken
We zoeken een enthousiaste docent scheikunde en mentor met ervaring in het eerstegraads gebied
om samen het scheikundeonderwijs verder vorm te geven. We ontwikkelen een eigen methode
waarbij leerlingen meer uitgedaagd worden en docenten digitaal de leerling kunnen volgen en
feedback geven. Daarvoor zoeken we iemand met overzicht over het gehele curriculum, met aandacht
voor concept-context, formatief evalueren en het formuleren van leerdoelen. Om ons team aan te
vullen.

Vereisten
Je bezit een eerstegraads bevoegdheid voor scheikunde. Van jou als docent verwachten we dat je kunt
en wilt aansluiten bij de innovaties die de vakgroep scheikunde aan het ontwikkelen is.
Ben je daarnaast een teamplayer, overtuigend en inhoudelijk sterk dan nodigen wij je van harte uit om
te solliciteren.

Wij bieden
Een baan van ongeveer 0.87 fte en betrokken en enthousiaste collega’s.

Wil je meer weten?
Voor meer informatie over school en organisatie verwijzen wij naar onze website
www.montessoricollege.nl. Als je meer wilt weten over de vacature kun je contact opnemen met
Anne-Marie van de Wiel (schoolleider havo/vwo) via 024 328 30 00.

De procedure
Jouw brief met motivatie en curriculum vitae kun je sturen naar Anne-Marie van de Wiel, schoolleider
havo vwo, (sluitingsdatum zondag 27 juni 2021) via email: po@montessoricollege.nl
Bij de selectiegesprekken zijn alle geledingen van de organisatie vertegenwoordigd. De
gespreksronde(s) worden gepland in week 26.

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld

Over onze school

Het Montessori College is een zelfstandige brede VO-school (vwo, havo, vmbo-t/k/b, Agora) met vestigingen in Groesbeek en in Nijmegen. Met zo’n 250 medewerkers wordt onderwijs verzorgd aan ongeveer 1870 leerlingen. Wij vormen een werkplaats voor krachtige persoonlijke ontwikkeling en een plezierige leefgemeenschap met aandacht en ruimte voor elkaar. Het Montessori College ziet onderwijs als deel van de totale ontwikkeling van de leerling. Een ontwikkeling naar zelfstandigheid, creativiteit en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Sinds het ontstaan van het Montessori College in 1993 hebben medewerkers en schoolleiders met veel energie gewerkt aan het vormgeven van montessorionderwijs voor zeer uiteenlopende groepen leerlingen. Daarbij worden de grondslagen van de montessoripedagogiek niet alleen als leidraad voor het onderwijs genomen, maar ook voor de organisatieontwikkeling. Om handen en voeten te geven aan het begrip ‘lerende organisatie’ wordt er gewerkt met kernteams die vergaande verantwoordelijkheden en bevoegdheden hebben m.b.t. onderwijs en begeleiding.

De leiding van de school werkt vanuit een sterke visie en geeft tegelijkertijd veel ruimte aan talenten en eigenheid van teams en docenten. Ondanks de prima prestaties zet het Montessori College in op voortdurende kwaliteitsverbetering. Er wordt gewerkt in kleine teams en dit brengt grote verantwoordelijkheid en zelfstandigheid met zich mee.

Wilt u nog meer informatie over Montessori College?

Onze school