Zit onderwijs in je genen? Deel ze met ons!

Directiesecretaresse (0.8 fte)

Ben jij onze beste nieuwe directiesecretaresse?
Heb jij alles in huis om onze nieuwe directiesecretaresse te worden voor de rector-bestuurder en het schoolleidersteam? Dan zijn wij op zoek naar jou! Vanaf 1 december 2021 (of zoveel eerder als mogelijk) voor circa 0,8 fte en in schaal 7 (cao vo).

Functie-inhoud directiesecretaresse

Primaire doelstelling is het ondersteunen van de rector-bestuurder en de schoolleiding. Ondersteunen wil zeggen dat je het werk van de ander verlicht/dat je werk uit handen neemt. De werkzaamheden die je hierbij verricht, lopen uiteen van zeer praktisch, zoals kopiëren/printen en het op dienstverlenende wijze onthalen van gasten tot voorbereidend op inhoudsniveau als een screening van teksten voor het jaarverslag of het in concept opstellen van brieven. Het maken van afspraken is een belangrijk onderdeel in de functie. Het helpt als een directiesecretaresse het leuk vindt en bedreven is om ook complexe afspraken tot een goed einde te brengen.

Goede beheersing van de Nederlandse taal is van belang om goed te kunnen ondersteunen. Daarnaast is een uitstekende kennis van Word vereist voor de opmaak van (beleids-)documenten en een goede vaardigheid van de andere Office programma’s. Kennis delen is een vanzelfsprekendheid voor je en je weet collega’s te enthousiasmeren om gebruik te maken van nieuwe (digitale) ontwikkelingen.

De directiesecretaresse heeft een aanjagende functie waar het gaat om het tijdig aanleveren van producten. Hij/zij notuleert de RvT-vergaderingen, de BAL (besluiten- en actielijst) van de schoolleiding en incidenteel een ander (extern) overleg. Ook hier is de leesbaarheid van belang, evenals de zorg voor de punctuele aanlevering van bijlagen en het tijdig versturen van de stukken.

Met het notuleren en het verzorgen van de agenda’s is de directiesecretaresse ook vraagbaak in de organisatie waar het gaat om het vinden van documenten of het opzoeken van besluiten. Bij een grote hoeveelheid werk is het van belang dat onderbouwd prioriteiten bepaald kunnen worden.

De directiesecretaresse coördineert regelmatig overstijgende in- en externe schoolbrede activiteiten en onderhoudt hierover contacten met stakeholders.

Hij/zij screent de regionale krant op relevante berichten en ondersteunt de PR-commissie met diverse werkzaamheden zoals het opstellen van de externe nieuwsbrief en voorbereidingen van de open dag.
Hij/zij verzorgt en coördineert de opmaak en verspreiding van de interne informatiegids en andere  beleidsdocumenten. Hij/zij zorgt voor de aanlevering  van delen van managementrapportages.

Voorafgaand aan een schooljaar worden al tal van afspraken in de agenda’s van de rector-bestuurder en schoolleiding gepland, waaronder de interne bila’s en de sectoroverleggen.

Het komt voor dat de belasting bij collega’s zo hoog is dat een beroep op ondersteuning wordt gedaan en dan is het motto: ‘we doen het met z’n allen’.

Wil je meer weten over de vacature? Neem dan contact op met de rector-bestuurder Berni Drop via 06- 83 69
91 64. Jouw motivatiebrief inclusief curriculum vitae kun je via e-mail sturen ter attentie van Inge Klaassen, stafdirecteur P&O, financiën en kwaliteit (uiterlijke sluitingsdatum dinsdag 28 september 2021): po@montessoricollege.nl.

De sollicitatiegesprekken worden ingepland op maandagochtend 4 oktober 2021. Daarnaast volgt er op donderdagmiddag 7 oktober 2021 een korte notuleeropdracht. Wil je hier alvast rekening mee houden? Vanwege een strakke planning kunnen we hier helaas niet vanaf wijken.

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld

Over onze school

Het Montessori College is een zelfstandige brede VO-school (vwo, havo, vmbo-t/k/b, Agora) met vestigingen in Groesbeek en in Nijmegen. Met zo’n 250 medewerkers wordt onderwijs verzorgd aan ongeveer 1870 leerlingen. Wij vormen een werkplaats voor krachtige persoonlijke ontwikkeling en een plezierige leefgemeenschap met aandacht en ruimte voor elkaar. Het Montessori College ziet onderwijs als deel van de totale ontwikkeling van de leerling. Een ontwikkeling naar zelfstandigheid, creativiteit en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Sinds het ontstaan van het Montessori College in 1993 hebben medewerkers en schoolleiders met veel energie gewerkt aan het vormgeven van montessorionderwijs voor zeer uiteenlopende groepen leerlingen. Daarbij worden de grondslagen van de montessoripedagogiek niet alleen als leidraad voor het onderwijs genomen, maar ook voor de organisatieontwikkeling. Om handen en voeten te geven aan het begrip ‘lerende organisatie’ wordt er gewerkt met kernteams die vergaande verantwoordelijkheden en bevoegdheden hebben m.b.t. onderwijs en begeleiding.

De leiding van de school werkt vanuit een sterke visie en geeft tegelijkertijd veel ruimte aan talenten en eigenheid van teams en docenten. Ondanks de prima prestaties zet het Montessori College in op voortdurende kwaliteitsverbetering. Er wordt gewerkt in kleine teams en dit brengt grote verantwoordelijkheid en zelfstandigheid met zich mee.

Wilt u nog meer informatie over Montessori College?

Onze school