Speciaal aanbod

Cultuurprofielschool

Wij zijn een cultuurprofielschool, omdat alle leerlingen actief, receptief en reflectief ervaringen kunnen opdoen op het gebied van kunst en cultuur, zowel binnen als buiten de school. Er wordt gestreefd naar actieve cultuurbeoefening. In de cultuurprogramma’s is daarom veel aandacht voor deelname aan en verdieping in kunst en cultuur. Dit doen wij door de leerlingen enthousiast te maken en te houden voor uiteenlopende culturele uitingen. Plezier, kennis en creativiteit gaan samen in de ontwikkeling van onze leerlingen.

Agora

Onderwijs, maar dan anders. Schoolvakken zijn vervangen door onderzoek naar de wereld. Huiswerk, toetsen en methodes zijn er niet. Op Agora gaan leerlingen zelf de wereld ontdekken en kennis opdoen. Ieder maakt vanuit zijn eigen wensen, vragen en interesse een persoonlijke leerroute. Dat verhoogt de motivatie en prikkelt de natuurlijke nieuwsgierigheid van leerlingen. ‘Leren vindt het best in vrijheid plaats’, is een van de uitgangspunten van Agora. Leraren begeleiden de leerlingen bij hun eigen leerroute en heten daarom coaches. Verder worden ook de ouders actief betrokken.

Is de cultuurstroom iets voor jou?

Sportspecialisatie

Iedere leerling die – naast de reguliere twee uur gym – op sportief gebied extra uitgedaagd wil worden, kan zich in klas 1, 2 en 3 opgeven voor sportspecialisatie.

Sportactieve school

Ook deze titel mogen wij voeren. Dit is dankzij ons ruime aanbod aan beweeg- en sportactiviteiten voor leerlingen op ieder niveau. Ook met een fysieke beperking kom je bij ons aan je trekken. En beoefen je een topsport, dan krijg je alle ruimte om je op sportief gebied verder te ontwikkelen.

Is sportspecialisatie iets voor jou?

Lees meer over de cultuurprofielschool en /of over de sportactieve school.

Bekijk hier onze opleidingen

Bring your own device

Dit betekent – kort door de bocht – dat je je eigen iPad of laptop meeneemt naar school. Naar die lessen waar ICT en digitale werkvormen worden ingezet omwille van de kwaliteit van het onderwijs.

Meer info

Vwo+

Heb je een vwo-advies, ben je leergierig en heb je talent voor leren? Dan staat ons vwo-plus – programma op je lijf geschreven. Geen dode talen (Latijn en Grieks) maar levendige vak – ken, zoals alpha+, exact+, filosofie en onderzoek.

Meer info

De cultuurstroom

Voor de onderbouw leerlingen is er de mogelijkheid om je bij de aanmelding op te geven voor de cultuurstroom. Dit speciale aanbod is voor leerlingen (klas 1 t/m 3) met een brede interesse op gebied van kunst en cultuur. Deze stroom geldt voor leerlingen van vwo+,  vwo, havo en vmbo- t. Kunstvakken, zoals tekenen, handvaardigheid, dans, drama, multimedia en muziek krijgen extra aandacht. Je maakt zelf kunstwerken. Je werkt samen aan presentaties, ontdekt de cultuur waarin je leeft en je maakt kennis met andere culturen. Cultuur bestuderen, dit onderdeel wordt officieel de bestudering van het culturele erfgoed genoemd. Dit zijn de bijzondere dingen van ons land en de wereld. Je leert over onze geschiedenis en kunst. 

Meer info

Lees- en Schrijfcentrum

Sinds 2005 is het Montessori College Nijmegen een van de eerste scholen in Nederland met een Lees- en Schrijfcentrum. LenS is in het leven geroepen om leerlingen beter te kunnen begeleiden bij het ontwikkelen van hun lees- en schrijfvaardigheid. Lens biedt verschillende dingen zoals een cursus tutoring voor bovenbouwleerlingen, in samenwerking met de afdeling vakdidactiek van de Radboud Universiteit Nijmegen of een helpende hand van een schrijfcoach van de Radboud Universiteit Nijmegen voor ondersteuning bij schrijfproducten.