Organisatie

Organisatie

Het Montessori College Nijmegen & Groesbeek kiest voor een organisatievorm die dicht bij haar onderwijskundige uitgangspunten ligt. We gaan uit van zelfstandigheid van medewerkers (en leerlingen). Daarnaast gaan we uit van vertrouwen in elkaar, vooral op het gebied van de wil om het goede te doen, en van vertrouwen in de professionaliteit van de ander. Als laatste gaan we uit van willen leren en van leren van je fouten. In ons professionele statuut lees je meer over de invulling van onze organisatiestructuur.

Op het Montessori College Nijmegen en Groesbeek wordt in teamverband nauw samengewerkt. Vanuit een onderlinge taak­verdeling wordt collectief verantwoordelijkheid genomen voor het resultaat. Zo is ieder teamlid persoonlijk aanspreekbaar voor alle resultaten. Deze inzet en resultaten dienen één en hetzelfde doel: het professionaliseren en optimaliseren van onze bijdrage aan de ontwikkeling van onze leer­lingen.

 

Voor leraren bestaan teams vooral uit kernteams en expertteams, voor de oop’ers betreft het taak­teams. De kernteams zijn een belangrijke spil in de organisatie: kleine groepen docenten houden zich bezig met de optimale omgeving voor leerlingen om in te leren. Deze groepen denken na en overleggen over het onderwijs en de begeleiding die het beste bij de aan hen gekoppelde leerlingen past. Kernteams nemen de verantwoordelijkheid voor het onderwijs en de begeleiding van de leerlingen. Het mentoraat valt ook onder de verantwoordelijkheid van de kernteams. De namen van de kernteamleden staan in de locatieschoolgidsen vermeld. Zij zijn via de receptie van de school bereikbaar.

Leidinggevenden

Samenstelling schoolleiding
MMvmbo basis-kader Nijmegen: Mariëtte Zuijdgeest
MC Agora Nijmegen: Anne-Marie van de Wiel
MMvmbo Groesbeek en Agora 10-15 Groesbeek: Angelique Noij
Havo/vwo (onderbouw), vmbo-t en MC Kwadraat: Jacob Westra
Havo/vwo (bovenbouw): Anne-Marie van de Wiel
P&O, financiën en kwaliteit: Inge Klaassen
ICT en facilitair: Sjef Martens
Rector-bestuurder: Berni Drop

De controller (Jos de Kleijne) houdt toezicht op de juistheid, tijdigheid en volledigheid van de planning & control cyclus.

Samenstelling raad van toezicht
Huub Vromen, voorzitter en lid remuneratie- en auditcommissie
Paul Kanters, vice voorzitter en lid remuneratie- en governancecommissie
Quincy Elvira, voorzitter auditcommissie en lid onderwijs- en kwaliteitcommissie
Kristie Lamers, lid onderwijs- en kwaliteitcommissie