Organisatie

Organisatie

Het Montessori College kiest voor een organisatievorm die dicht bij haar onderwijskundige uitgangspunten ligt. We gaan uit van zelfstandigheid van medewerkers (en leerlingen). We gaan uit van vertrouwen in elkaar, vooral op het gebied van de wil om het goede te doen, en van vertrouwen in de professionaliteit van de ander. We gaan uit van willen leren en van leren van je fouten.

De kernteams zijn een belangrijke spil in de organisatie: kleine groepen docenten houden zich bezig met de optimale omgeving voor leerlingen om in te leren. Deze groepen denken na en overleggen over het onderwijs en de begeleiding die het beste bij de aan hen gekoppelde leerlingen past. Kernteams nemen de verantwoordelijkheid voor het onderwijs en de begeleiding van de leerlingen. Het mentoraat valt ook onder de verantwoordelijkheid van de kernteams. De namen van de kernteamleden staan in de schoolgids vermeld. Zij zijn via het secretariaat van de school bereikbaar.

Het onderwijs op het Montessori College is georganiseerd in twee kolommen: de vmbo-kolom en de havo/vwo- kolom. Het vmbo wordt in Nijmegen en in Groesbeek vormgegeven onder de noemer: MMvmbo = Modern Montessori vmbo. Het havo/vwo wordt alleen in Nijmegen aangeboden.

Leidinggevenden

Het vmbo kent de volgende leidinggevenden:
Stephan Haukes: sectordirecteur
Arianne Nas: locatiedirecteur in Groesbeek en plv. sectordirecteur

Het havo/vwo kent de volgende leidinggevenden:
Anne-Marie van de Wiel: sectordirecteur bovenbouw
Jacob Westra: sectordirecteur onderbouw

Naast de onderwijskolommen hebben we een stafafdeling waaronder alle ondersteunende diensten vallen:
P&O, financiën, kwaliteit en de leerlingenadministratie met als leidinggevende Inge Klaassen: stafdirecteur P&O, financiën & kwaliteit.
ICT en facilitair met als leidinggevende Sjef Martens: stafdirecteur ICT & facilitair

De controller (Jos de Kleijne) houdt toezicht op de juistheid, tijdigheid en volledigheid van de planning & control cyclus.

De rector-bestuurder, Berni Drop is eindverantwoordelijk voor het geheel.
De raad van toezicht wordt gevormd door:
Huub Vromen, voorzitter en lid remuneratie- en auditcommissie
Yvon Siebelink, vice voorzitter en lid remuneratiecommissie
Quincy Elvira, voorzitter auditcommissie
Paul Kanters