vwo+

vwo+: voor nieuwsgierige en enthousiaste leerlingen

Heb je een vwo-advies van de basisschool kies dan voor het reguliere vwo-programma. Ben je gemotiveerd om een stapje extra te zetten? Dan is het vernieuwde plusprogramma misschien iets voor jou.  In ongeveer 80% van de lestijd volg je het reguliere vwo-programma, in 20% van de lestijd heb je andere vakken.

Bij een vwo-advies kan je ook kiezen voor een brede brugklas havo/vwo. In zo’n brede brugklas zitten leerlingen tijdens de 2 brugjaren in gecombineerde niveaugroepen in een klas: havo/vwo. Wij geloven in groei en ontwikkeling van jongeren en willen dat mogelijk maken door de niveaugrenzen ruim te laten en binnen de klassen onderwijs op maat van de leerling te bieden.

Klik hier voor een beknopt overzicht van het Vplus-programma
1.870 leerlingen Bekijk de kaart

Ons aanbod

In de onderbouw

In klas 1 t/m 3 krijg je bij de ‘gewone’ vakken de reguliere stof in wat minder tijd: compacten. De lestijd die hierdoor vrijkomt besteed je aan extra’s: verbreden en verdiepen.

De extra’s zijn Alfa+ of Exact+, filosofie en onderzoek. Deze vakken zijn speciaal voor de vwo-plussers ontwikkeld door een team van vakdocenten. In de eerste klas maak je kennis met alfa+ en exact+ en kies je vervolgens voor één van deze twee vakken. Filosofie en onderzoek zijn vaste onderdelen van het plusprogramma.

Na het volgen van het driejarige plusprogramma krijg je een certificaat.

Een 6-jarig vwo+-plusprogramma

Een vwo-leerling met extra capaciteiten en motivatie kan aan het Montessori College een 6-jarig vwo+-programma volgen waarbij naast het behalen van een regulier vwo-diploma, aandacht is voor deze capaciteiten. De vaardigheden die nodig zijn voor de academische vorming, worden in jaar 1 t/m 3 geoefend in de extra vakken filosofie, onderzoek en Cambridge Engels of exact+. In jaar 4 t/6 wordt op individuele basis een programma samengesteld waarbij 20 % van de lestijd wordt besteed aan verbreding en verdieping: een prima voorbereiding op wetenschappelijk onderwijs, dus.

Alfa+

Dit vak is nieuw in 2020-2021.

Een vak met aandacht voor de actualiteit en het leven van alledag, maatschappelijke relevantie.

Onderwerpen:

 • Influencing, de rol van propaganda, echt of nepnieuws en hypes
 • Taal en taaluitingen door middel van spraak, schrift en gebaar
 • De rol van geld en ruilmiddelen, hoe komt het dat we iets veel of weinig waard vinden?
 • Geopolitiek, over de belangen en verhoudingen van landen op wereldniveau

Exact+

Het vak is gericht op het zelf ontdekken, hoe ‘iets’ in elkaar zit, welke natuurkundige wetten er zijn, hoe je dit kunt meten etc.

Voorbeelden van onderwerpen:

 • Robotica, programmeren met lego mindstorms
 • Plantengroei in een kas, hoe werken ecosystemen?
 • CSI en forensisch onderzoek, hoe kun je sporen herkennen?
 • Elektronica, zelf schakelingen bouwen
 • Voedsel, wat zit er in en het zelf bereiden in een professionele keuken
 • Het ontwerpen en printen van een 3D-puzzel

Onderzoek

Bij elk onderzoek wordt een onderzoeks- of hoofdvraag gesteld, net zoals dat in wetenschappelijk onderzoek gebeurt.

De onderzoeksvaardigheden zoals een interview of enquête afnemen, worden geoefend; binnen en buiten school.

De onderwerpen die gekozen worden zijn zeer verschillend, het hangt van je eigen interesse af. De ene groep doet onderzoek naar “liegen”, de andere naar “hoe word je een DJ” en weer een ander groepje houdt zich bezig met de vraag waarom “het ene eten vies gevonden wordt en het andere lekker, en hoe dat in je hersenen werkt”.

Filosofie

Filosofie hoort helemaal bij het montessorionderwijs. Je gebruikt samen met anderen je hoofd om na te denken over problemen die je aan het hart gaan. Je leert wat het betekent om te reflecteren op je eigen gedachten.

Filosofie houdt zich bezig met belangrijke en diepgaande vragen zoals: Wat maakt mensen zo anders dan dieren? Wat bedoel ik precies als ik iets ‘waar’ noem of ‘mooi’?

Om goed samen te kunnen filosoferen, moet je goed naar elkaar luisteren, elkaars gedachten begrijpen en aanvullen, nadenken voor je iets zegt en zorgvuldig je woorden kiezen.

V+ Bovenbouw

Ook de bovenbouw is het mogelijk een plusprogramma te volgen. Omdat leerlingen in de bovenbouw hun eigen profiel kiezen is het bovenbouw plusprogramma een individueel programma dat in overleg met de V+ coördinator en de decaan samengesteld wordt.

Principe blijft dat de reguliere vwo-stof in 80% van de studietijd bestudeerd wordt en dat de vrijkomende 20% studietijd in nauw overleg naar eigen keuze ingevuld wordt. Van al deze modules ontvangt een leerling een certificaat. Als deze extra belasting de 20% vrijgekomen tijd volledig vult, ontvangt de leerling bij het vwo-diploma een afsluitend V+ certificaat.

 Welke modules kun je o.a. doen?

 • Een tweede vak in het “vrije deel” van het profiel.
 • Een examenvak versnellen en dit reeds op het eind van 5 vwo afleggen.
 • Het profielwerkstuk in 5 vwo beginnen en daarmee een inhoudelijk zwaarder profielwerkstuk produceren.
 • Redactioneel werk in de schoolkrant.
 • Cambridge Engels.
 • Goethe Duits.
 • DELE Spaans.
 • DELF Frans.
 • Kiezen uit het aanbod van extra verdiepende modules van een schoolvak.
 • Het volgen van masterclasses op de universiteit.
 • Het volgen van propedeuse-colleges op de Radboud Universiteit.
 • Vooropleiding of extra cursussen voor kunstacademie of conservatorium.

Leerling worden op onze school?

Meld je aan