vmbo-b/-k/-t Nijmegen

Maria Montessori zei ooit: ‘Leer mij het zelf te doen’. Dit vinden wij nog steeds een mooi vertrekpunt.

Wij helpen je en voor je het weet, kun je het zelf. De een sneller dan de ander. Geen probleem, je volgt je eigen route.

Je volgt vakken op je eigen niveau: basis, kader of theoretisch. Dit kan per vak verschillen. We kijken steeds of het aanbod nog bij je past. Op je diploma kunnen vakken op een verschillend niveau staan. De groei die je doormaakt, staat straks zwart op wit, per vak op je eindcertificaat.

Wat ook fijn is, is dat je gemakkelijk van de ene leerweg kunt overstappen naar de andere. Je kunt met je vmbo-diploma op zak direct naar het vmbo, maar je kunt bij ons op school ook verder met vmbo-kader, -theoretisch, havo en vwo.

1.870 leerlingen Bekijk de kaart

Ons aanbod

Talentgebieden

Naast de kernvakken, zijn er ook nog de ‘Talentgebieden’. ‘Talent & Oriëntatie’ is ontdekkend, omdat je tijdens een speurtocht over de wereld, jezelf ontdekt. Het talentgebied ‘Talent en Natuur’ is de natuur begrijpen, ontdekken van interesses en talenten, leren kiezen, samenwerken en experimenteren. Talent & Expressie is bijzonder, omdat jouw creatieve geest helemaal los kan gaan: 2D, 3D, muziek, drama…
Tijdens de projecten kies je zelf jouw ‘Talent’, interessegebied of juist uitdaging.

Kernvakken op niveau

Je volgt wiskunde, Engels en Nederlands op je eigen niveau: basis, kader of theoretisch. Dit kan dus per vak verschillen en na iedere periode bekijken we of je nog goed zit. Zo niet, dan maken we het gewoon passend. In de bovenbouw kun je altijd een vak op een hoger niveau volgen.

Keuze-uren

Tijdens de keuze-uren kun je aan de slag met een cursus die je zelf uitkiest. Je maakt tijdens de eerste week op school kennis met een divers aanbod cursussen. Daarna mag jij iedere periode opnieuw kiezen. Zo kun je kiezen voor tijdschrift maken, dansen, sporten, filmen, fotograferen, breien, techniek, kunstwerken maken, een taal leren: een aanbod, dus, waar je ‘u’ tegen zegt!

Loopbaanoriëntatie en –begeleiding

Op het MMvmbo is veel aandacht voor loopbaanoriëntatie en –begeleiding. In klas 1 en 2 gaan we samen op zoek naar jouw talenten, interesses en passies. In klas 3 en 4 wordt iedere tien weken een ‘loopbaangesprek’ gevoerd. En stippelen we gezamenlijk de koers uit voor de komende tien weken.

Bovenbouw

De basis- en kaderleerlingen volgen een breed programma, genaamd Dienstverlening & Producten. Dit programma biedt een brede oriëntatie van vanaf de vierde periode van leerjaar 2 tot aan het eindexamen. Leerlingen kunnen zo op zoek gaan naar wat het beste bij hun talenten en interesses past.  De beroepsgerichte vakken worden steeds ongeveer acht weken aangeboden in zes beroepswerelden (mens & techniek; welzijn & zorg; sport & veiligheid; gastheerschap & culinair; evenementen & organisatie; vormgeving & ICT). Een aantal beroepswerelden is verplicht, maar de meeste kun je zelf kiezen.

Werkwijze in klas 1 en 2

  • -De leerlingen zitten tijdens de talent- en interessetijd samen met leerlingen van alle niveaus. Zij leren met en van elkaar.
  • -Tijdens talent- en interessetijd werken de leerlingen met behulp van thema’s of werkplannen.
  • -Bij de kernvaardigheden Nederlands, wiskunde/rekenen en Engels worden de leerlingen ingedeeld op niveau. Dit biedt de mogelijkheid om ieder kind bij de kernvaardigheden op het juiste niveau uit te dagen.
  • -Er wordt gewerkt met een dagritme met vaste begin- en eindtijden. Lesuitval wordt zoveel mogelijk opgevangen.
  • -Iedere dag is er een tijd van de klas met de eigen coach/mentor. De coach/mentor begeleidt de leerlingen bij alle leervragen.
  • -Nieuwe (21e eeuwse) vaardigheden vormen een belangrijk onderdeel van het programma.
  • -Ouders worden regelmatig uitgenodigd op school.

Leerling worden op onze school?

Meld je aan