Bezoek aan Agora

Met ingang van augustus 2018 organiseert het Montessori College in Nijmegen MC Agora en in Groesbeek samen met de Stichting Primair Onderwijs Groesbeek (SPOG) voor 10 tot 15-jarigen: 10-15 Agora. Agora gaat niet uit van bestaande kaders, maar vanuit anders denken. Vanuit het onderwijsveld is er veel interesse voor deze vorm van onderwijs. We zijn dan ook zeker bereid onze kennis, opstartproblemen, succesverhalen en valkuilen hierover te delen, maar merken ook dat de enorme belangstelling voor Agora soms moeilijk te combineren is met het dagelijkse werk. Daarom vragen we vanaf 1 januari 2020 voor een werkbezoek aan één van de Agora-locaties een bijdrage.

 

Hierbij zijn de volgende opties mogelijk:

Bezoek uit win/win situatie Gesloten beurs en/of wederdienst
Groepsbezoek (aantal deelnemers in overleg te bepalen) € 500,00 per dagdeel
Individuele bezoekers €  75,00 per dagdeel

 

Heb je belangstelling voor een bezoek, neem dan contact op met:

 

MC Agora film

In 2019 hebben leerlingen van MC Agora samen met film -en documentairemaker Ger Rutten een film gemaakt over het agora onderwijs.

Deze film heeft als doel om een beeld te geven wat het agora onderwijs inhoudt, hoe er gewerkt wordt en wat het voor de leerlingen en coaches betekent om in het agora onderwijs te leren en te werken.

Tweede doel is om de film in te zetten bij gesprekken over onderwijs en onderwijsontwikkeling.

Dit kan en mag gebeuren onder de volgende condities:

De film wordt altijd in een begeleide sessie getoond. Er is een gespreksleider en inleider bij met Agora roots. Dit kunnen coaches zijn van onze Agora’s van het Montessori College. Verder zijn er met Jan Fasen en Harold Bekkering afspraken gemaakt om deze sessies te begeleiden.

  • Voor het tonen van de film vraagt het Montessori College € 500,00
  • Voor de begeleiding door een coach van Agora zowel locatie Nijmegen als Groesbeek wordt ook € 500,00 gevraagd.
  • Bovengenoemde externe begeleiders zorgen zelf voor het facturering van de begeleiding van de film. Indien de externe begeleiders het tonen van de film zelf factureren, maken ze € 500 aan Montessori College voor het gebruik maken van de film.

De film is in beheer bij Roelant Wijngaards, distributie en facturering loopt via Roelant. Roelant geeft de financiële administratie een opdracht om te factureren.

Trailers MC Agora film

Motto

Om kinderen gelijke kansen te geven mag je ze ongelijk behandelen.