10-18 Agora Groesbeek

 

In 2018 startten Het Montessori College Nijmegen & Groesbeek en de Stichting Primair Onderwijs Groesbeek (SPOG) samen een nieuw initiatief voor leerlingen van 10-18 jaar. Enerzijds om de doorgaande lijn van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs te bevorderen, anderzijds om een nieuw onderwijsconcept neer te zetten dat gebaseerd is op het agora-onderwijs in Roermond. Onderwijs dat niet uitgaat van bestaande kaders, maar vanuit anders denken. Onderwijs dat dus niet per se plaatsvindt in een lokaal, met lesmethodes, toetsen, cijfers en een leraar voor de klas. Leerlingen van diverse niveaus en leeftijden leren met en van elkaar en met hoofd, hart en handen. We sluiten aan bij de ontwikkelbehoefte en talenten van de leerlingen.

Op 10-18 Agora, op de locatie in Groesbeek,  zijn leerlingen welkom vanaf 10 jaar, als zij starten in groep 7 van de basisschool. De leerlingen ronden bij ons zowel hun basisschool als middelbare school af. De leerlingen zitten met verschillende leeftijden door elkaar in units van ongeveer 45 leerlingen en 2 à 3 coaches. Agora-onderwijs is voor alle niveaus. Voor al die niveaus (vmbo-b, -k, -t, havo en vwo) beschikt 10-18 Agora Groesbeek over een licentie.

Kennismakingsochtenden geïnteresseerde ouders 10-18 Agora

  • Dinsdag 10 oktober 2023
  • Maandag 20 november 2023
  • Woensdag 10 april 2024
  • Donderdag 23 mei 2024

Graag aanmelden via 1018agora@montessoricollege.nl

Motto

Om kinderen gelijke kansen te geven mag je ze ongelijk behandelen.