agora onderwijs

Agora. Ontdek de wereld op jouw eigen manier.

Agora

In het oude Griekenland kwamen mensen bij elkaar op een agora, plein, om kennis op te doen, om te leren. Hier stamt de naam van ons agora-onderwijs vanaf. Agora is een leercommunity (plein), waar je elkaar ontmoet, inspireert, van en met elkaar leert. Zonder schoolvakken, lesboeken, methodes en toetsen, maar op basis van je eigen nieuwsgierigheid. Die nieuwsgierigheid bepaalt wat je onderzoekt, ontdekt en je eigen maakt. En al doende leer je ook veel over jezelf!

Samen leren om het zelf te doen

Leer mij het zelf te doen’, is de belangrijkste uitspraak van Maria Montessori en deze sluit naadloos aan bij de visie en missie van Agora. Want ook agora-leerlingen worden uitgedaagd om zelf de regie te nemen over hun leerproces, samen te werken, creatief te zijn en de wereld te ontdekken. Binnen Agora krijgen leerlingen daarnaast alle ruimte om zelf invulling te geven aan dat leerproces, om op zijn of eigen manier kennis op te doen. Agora-leerlingen geven samen, als groep, invulling aan hun eigen, autonome, ontwikkeling. En ronden hun individuele traject af met een regulier diploma vmbo-b, -k, -t, havo of vwo.

Onderzoeken en ontdekken

Alles draait om jouw leervraag, jouw leerproces. Als agora-leerling ontdek je zelf de wereld, doe je kennis en inzicht op en maak je je vaardigheden eigen die niet alleen nu, maar je hele leven van pas komen.  Dit doe je aan de hand van leer- en studievragen die we challenges noemen. Het onderzoeken, bevragen en doorzoeken van vijf ‘werelden’ geldt als basis voor de leerinhoud. Leerinhoud op het gebied van:

  1. -de wetenschappelijk wereld
  2. -de kunstzinnige wereld
  3. -de maatschappelijke wereld
  4. -de sociale/ ethische wereld
  5. -spirituele wereld

Aan de basis van zo’n challege ligt een vastomlijnd plan. Dit plan stel je samen met je coach op.  Mocht je verlegen zitten om een studie- en onderzoeksvraag, dan helpen inspiratiesessies je verder.  Samen met andere agora-leerlingen breng je de verscheidenheid van onze wereld in kaart.

Minimaatschappij

In de leercommunity van Agora zitten leerlingen van alle leeftijden, jaarlagen en niveaus bij elkaar. In deze minimaatschappij ontdek je elkaars talenten en weet je wat je aan elkaar hebt. Als deel van de leercommunity levert ieder zijn of haar eigen, waardevolle bijdrage aan het gezamenlijke leerproces.

Als het om die waardvolle bijdrage gaat, spelen, naast het kind, niet alleen de school, maar ook de ouders/ verzorgers en de wereld die hen omringt, een belangrijke rol. Ouders/ verzorgers, familie, vrienden en andere betrokkenen bieden met hun ervaring, werk en netwerk leerlingen toegang tot het leven buiten de muren van de school. De wereld die we liever niet op papier, maar real life onderzoeken door lekker op pad te gaan: interviews, ontmoetingen, excursies en exposities lopen als een rode draad door het leertraject van Agora.

Een kwestie van aandacht

Leerlingen maken vanuit hun eigen wensen, vragen en interesse een persoonlijke leerroute. Hierbij worden ze intensief begeleid door een coach. Die coach helpt je de regie te nemen over je eigen leren. Een proces dat om een persoonlijke benadering, om persoonlijk contact vraagt. Je coach is dan ook alle dagen van de week in beeld. Samen ontdek je waar je goed in bent, maar ook wat je nodig hebt om je doel te bereiken. Dat is voor iedere leerling natuurlijk anders.

‘Om jonge mensen gelijke kansen te geven, mag je ze best ongelijk behandelen. Dit verdienen ze zelfs’

10-18 Agora Groesbeek

In Groesbeek kunnen kinderen al vanaf groep 7 instromen in Agora-onderwijs. Op tienjarige leeftijd maken zij kennis met het vervolgonderwijs en onderzoeken wat hen inspireert om te leren van en over de wereld. Dit traject heeft als belangrijk voordeel dat kinderen lekker veel tijd hebben om te beslissen welk traject ze uiteindelijk zullen volgen.

Maar ook als je na groep 8 voor Agora kiest, kun je de keuze voor je uiteindelijke leertraject uitstellen. In een ‘unit’, leercommunity leer je de eerste jaren van en met elkaar.

Dit concept is uniek in de regio.

Ook bij 10-18 Agora Groesbeek bepaalt jouw nieuwsgierigheid wat je onderzoekt, ontdekt en leert. En staat je niets in de weg om dát te onderzoeken wat je inspireert. Met vastomlijnde kaders die nodig zijn om je (leer-)doel te bereiken. Want soms komt er wat lastigs bij kijken, iets wat tegenzit of waar je niet op gerekend hebt. Samen met je coach focus je op die hobbels en bepaal je wat je nodig hebt om verder te komen.

Lezen is wel een dingetje hier

We koesteren onze tijd samen in de unit. Maar houden iedere dag ook tijd vrij voor onszelf: lezen, droedelen, mijmeren. ‘Stilte’ als vast onderdeel van het dagprogramma.

Onderwijs, maar dan anders

Schoolvakken zijn vervangen door onderzoek naar de wereld. Huiswerk, toetsen en methodes zijn er niet. Op Agora gaan leerlingen zelf de wereld ontdekken en kennis opdoen. Ieder maakt vanuit zijn eigen wensen, vragen en interesse een persoonlijke leerroute. Dat verhoogt de motivatie en prikkelt de natuurlijke nieuwsgierigheid van leerlingen. ‘Leren vindt het best in vrijheid plaats’, is een van de uitgangspunten van Agora. Leraren begeleiden de leerlingen bij hun eigen leerroute en heten daarom coaches. Verder worden ook de ouders actief betrokken.

Vrijheid blijheid?

‘Agora is de vrijheid om te leren wat je wilt, maar geen vrijblijvendheid om te doen wat je wilt.’

De leerlingen ronden hun school af met een regulier diploma.

Visie Agora

Agora gaat over autonoom leren. Bij autonoom leren is de lerende (het kind/de leerling) in de lead. Het kind is eigenaar van zijn eigen leren. Die autonomie gaat zo ver dat het kind als enige bepaalt wat zinvol is voor hem of haar. Het gevolg is dat elk kind zijn eigen leerroute volgt. De leervraag (challenge) van het kind staat centraal. De nieuwsgierigheid of leergierigheid is leidend. Vanuit de leervraag (challenge) ontstaat het leerproces. Hier komt de coach aan bod. De coach stuurt, stimuleert, inspireert, helpt analyseren, adviseert en geeft feedback.

Leren in 5 werelden

Iedere leerling volgt een individuele leerroute. Iedereen haalt zijn of haar diploma op eigen tempo. Agora gaat uit van de nieuwsgierigheid van de leerlingen en laat zich dan ook inspireren door een uitspraak van Albert Einstein: ‘Imagination is far more important than knowledge.’

Het hele onderwijs- en activiteitencentrum is ingericht op het prikkelen van nieuwsgierigheid en het standaard curriculum heeft plaatsgemaakt voor 5 werelden. Leerlingen gaan zelf op onderzoek uit in de kunstzinnige, wetenschappelijke, spirituele, maatschappelijke en sociale/ethische wereld. Zo leren de leerlingen zoveel mogelijk over de wereld om zich heen.

Onderzoek & wetenschap

Vanaf de beginfase zijn diverse onderzoekers en wetenschappers betrokken geweest bij de ontwikkeling van Agora. Deze ontwikkeling heeft zich gestaag voortgezet middels samenwerkingen met diverse universiteiten en hogescholen. Naast onderwijskundige aspecten als neurologie, psychologie, pedagogiek en onderwijskunde verdiepen we ons ook in technologie (van het leren), filosofie/ethiek, kunst en transitiekunde.

Lees meer over onderzoek en wetenschap

Motto

Om kinderen gelijke kansen te geven moet je ze ongelijk behandelen.