Missie & Visie

"Leer mij het zelf te doen"

Het Montessori College baseert het onderwijs op de pedagogie van Maria Montessori. Wij bezien onderwijs in het licht van de totale ontwikkeling van het kind. Dat wil zeggen dat we ons bewust zijn van de verschillende ontwikkelingsfases waarin kinderen zich kunnen bevinden.

Kinderen van 12 tot 15 jaar zijn vooral bezig met het inrichten van hun individuele leven en het nemen van verantwoordelijkheid daarvoor. Daarna, zo tussen het 15e en 18e levensjaar, ontwikkelt zich de maatschappelijke mens. De aandacht verplaatst zich naar de ruimere maatschappij. Deze jonge mensen vormen zich een eigen oordeel en voelen zich betrokken bij maatschappelijke problemen. Wij willen daar in ons onderwijs graag op inspelen.

Zelfstandigheid, Creativiteit en Maatschappelijke Verantwoordelijkheid zijn de drie kerndoelen van het montessori onderwijs en belangrijke begrippen in onze aanpak. We leggen hier de nadruk op bij alle activiteiten, in de klas en er buiten. Leerlingen verwerven deze competenties door eigen werkzaamheid, op eigen initiatief en in hun eigen tempo. De school gelooft in het vermogen van kinderen om te groeien. We zijn ervan overtuigd dat zij veel meer kunnen dan zo op het eerste gezicht lijkt. Kinderen verdienen in onze ogen de ruimte om te laten zien waar hun “leerkracht” ligt. Daarmee neemt het plezier om te leren toe.

Naast de cognitieve ontwikkeling kiest de school heel bewust voor het stimuleren van de sociaal-emotionele, sportieve en culturele ontwikkeling van leerlingen. De wereld binnen school en die daarbuiten horen bij elkaar. Er wordt heel veel buiten de muren van de school geleerd. Wij proberen dat naar binnen te halen en te integreren in onze aanpak. Daarmee zien wij onze school als een werkplaats voor een goede voorbereiding op de toekomst. Meer dan dat: het is tevens een plezierige leefgemeenschap met aandacht en ruimte voor elkaar. En om plezier in school gaat het ons net zo zeer als om goede resultaten.

Om leerlingen goed te kunnen begeleiden, zijn goede allround docenten nodig. Het Montessori College laat veel aandacht uitgaan naar de professionalisering van docenten. Ook ervaren docenten zijn nooit uitgeleerd. Dat betekent onder meer dat we onderzoek doen naar het effect van ons pedagogisch en didactisch handelen. Binnen de vakgroepen en onze kernteams wordt de effectiviteit van het onderwijs en het leergedrag van de leerlingen geëvalueerd. Structureel werken wij aan de professionalisering van ons allemaal, medewerkers en schoolleiding, in de komende jaren specifiek wat betreft het geven van effectieve feedback.

Montessori Nu!

Deze film is gemaakt ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Nederlandse Montessori Vereniging.