Missie & Visie

"Leer mij het zelf te doen"

Geen grotere uitdaging voor jonge mensen dan te leren hoe ze moeten leren. En wat ze moeten doen (of laten) om te kunnen leren. Die uitdaging gaan we hier niet uit de weg. Want wij vinden het belangrijk dat leerlingen door zelfstandig, in hun eigen tempo te werken, hun eigen talent ontdekken. Dat vergt inzet én geduld. Want nadoen is één, eigen initiatief en activiteit ontplooien is twee. Dus ligt er op het Montessori College een belangrijke focus op het leren plannen van taken en werk, om prioriteiten te stellen, om samen te werken en te overleggen. Ook hebben we om die reden langere lestijden. Lessen die zich niet alleen lenen voor uitleg van de stof, maar ook voor het actief toepassen van en oefenen met die stof.

  • Zelfstandigheid is een werkwoord. Je blijft eraan werken
  • Wij geven ruimte cadeau. En grenzen.
  • Keuzes maken

Belangrijke voorwaarde voor de ontwikkeling van de zelfstandigheid, is dat leerlingen keuzes leren maken. Dat begint al in de onderbouw en het benutten van kwt (keuzewerktijd). Voor welk vak kun je extra hulp gebruiken? Staat er een toets op stapel en kun je extra oefenmateriaal gebruiken? Of wil je je toets nabespreken met je vakdocent? De leerling bepaalt –in overleg met de mentor- hoe deze tijd het beste besteed kan worden. De leerlingenplanner is een speciaal ontwikkeld hulpmiddelen om leerlingen een totaaloverzicht te bieden van de stof per periode. Zodat zij zelf hun taken en tijd inplannen, inhalen of vooruitwerken: geheel in lijn met hun eigen ‘leerkracht’. Naar gelang leerlingen zich verder ontwikkelen, ontwikkelt zich ook de behoefte aan (meer) zelfstandigheid. Die zelfstandigheid vertrouwen we ze graag toe. Door hen medeverantwoordelijk te maken voor hun rooster, bijvoorbeeld. En ze zelf een mentor te laten kiezen. Jonge mensen hebben veel, heel veel in huis. Wij zien dit talent graag veel en vaak benut.

Reflectie

Om te kunnen vaststellen hoever je bent in je ontwikkeling en wat je moet doen om verder te komen, is reflectie een essentieel instrument gebleken. Montessorimentoren en –leraren beschikken over een breed arsenaal reflectie-instrumenten die –afhankelijk van de setting- continu, als vast onderdeel van het leerproces, worden ingezet. Zo kan reflectie individueel en mondeling plaatsvinden, als leerdialoog met de (vak-)docent, of schriftelijk, in de vorm van feedback of feedfoward. Maar ook in groepsverband, met klasgenoten, bijvoorbeeld, levert feedback waardevolle informatie op over het product en het (leer-)proces van de leerling. Onmisbare informatie om een proces in denken en doen blijvend te stimuleren.

Montessori Nu!

Deze film is gemaakt ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Nederlandse Montessori Vereniging.