Missie & Visie

Leer mij het zelf te doen

Het Montessori College kenmerkt zich door haar open blik en onderzoekende houding. Ze is gevoelig voor actuele ontwikkelingen in de samenleving, de laatste onderzoeken over leren en ontwikkelen en -vooral- de leerbehoeftes van onze leerlingen.

Als kernopdracht stellen wij de ontwikkeling tot jongvolwassenen van onze leerlingen centraal die creativiteit, maatschappelijke verantwoordelijkheid en persoonlijk leiderschap tonen.

Wij willen dat onze leerlingen proactief kunnen handelen en leren de regie te nemen over hun eigen leven. We leren hen hun eigen talenten en grenzen te leren kennen, daarop te vertrouwen en te durven gaan voor hun dromen en ambities. ‘Leer mij het zelf te doen’, de belangrijkste uitspraak van Maria Montessori, zien wij als vertrekpunt. Hoe? Door leerlingen dagelijks de ruimte te bieden hun eigen keuzes te maken in hun leeractiviteiten, door de school en de omgeving aan te bieden als leerspringplank, door reflectie te stimuleren, door een gevarieerde, uitdagende leeromgeving te bieden en door betekenisvolle leercontexten te leveren die voel- en merkbaar maken dat een school als die van ons een oefenplaats is voor de uitdagingen die nu eenmaal gepaard gaan met de buitenschoolse wereld. Oefen bij ons wat je nu en later zelf kunt doen. Door te ontdekken waar je krachten en talenten liggen.

Verbaas jezelf! Ontdek, onderzoek en deel (al dat moois) wat je te bieden hebt!

De kenmerken van voortgezet Montessori onderwijs

De basis voor wat wij belangrijk en mooi vinden aan onze school (PS’jes) zijn de  zes karakteristieken van het Verenigd Montessori Onderwijs (VMO), die kenmerkend zijn voor het voortgezet Montessorionderwijs.

1. Hoofd, hart en handen

Montessori onderwijs biedt een bredere vorming dan alleen gericht op cognitieve doelen en streeft naar verdieping van leren door integratie van hoofd, hart en handen.

3. Reflecteren

Reflectie op het leren vormt voor de leerkracht en leerlingen de basis om vast te stellen waar een leerling staat in zijn of haar ontwikkeling en daarnaar te handelen.

2. Leren kiezen

Het is een voorwaarde voor de ontwikkeling van zelfstandigheid dat leerlingen leren om keuzes te maken.

4. Sociaal leren

Leerlingen zijn in de leeftijdsfase van het voortgezet onderwijs erg gericht op het sociaal functioneren met leeftijdsgenoten. Het van elkaar leren is een belangrijke karakteristiek van vmo-scholen.

5. Samenhang in leerstof

De nota 'het Montessorionderwijs in de 21e eeuw' geeft aan dat leerlingen werkelijkheidsgebieden moeten onderzoeken. Daarmee worden de grenzen tussen traditionele vakken overschreden.

6. Binnen en buiten school

Het leren van bekwaamheden en het verwerven van een maatschappelijke rol vindt in en buiten school plaats. Analoog aan de 'oefeningen voor het dagelijks leven' van de montessoriaanse basisschool, schenken vmo-scholen aandacht aan oefeningen voor het maatschappelijk leven.
Onze school